پکیج تصفیه فاضلاب
توجه انسان به آب از زمان های قدیم به اندازه ای بوده که نه تنها توانسته است خالق شاهکارهای مهندسی کارهای آبی باشد . بلکه بعضی از فلاسفه یونان در 500 سال قبل از میلاد مسیح آب را جزوء 5 عنصر اولیه ای که تمام چیزها در دنیا از آن پدید آمده می دانستند .
مدیریت منابع آب و توسعه آن در گذشته پیچیدگی خاصی نداشت ، زیرا جمعیت کم بود و مصرف سرانه بسیار پایین بود و به علت فراوانی آب ، حتی مسائل مربوط به آلودگی آن که ناشی از تخلیه زوائد اجتماعات در آن بود ، اهمیت چندانی نداشت . فقط گاه گاهی خساراتی به اجتماعات کوچک در اثر طغیان آب ها وارد می گردید که آن هم با انتقال افراد به محل های امن تر منتفی می شد . مساله فوق حتی تا شروع انقلاب صنعتی برای انسان مشکلاتی نداشت ولی با شروع توسعه صنایع به مرور روستائیان با رها کردن روستاها به محل احداث صنایع هجوم برده و ضمن توسعه صنعتی ، تجمع افراد درکنار آن آغاز و اجتماعات شهری شروع گردید . صنایع متاسفانه همیشه در کنار منابع آب احداث می شوند تا بتوانند علاوه بر تامین آب مورد نیاز ، ضایعات حاصل از فعالیت صنعتی را در آب تخلیه نمایند . تخلیه توام فاضلاب شهری اجتماعات مورد بحث با پساب های صنعتی کم کم آلودگی آب ها را بالا برد و به حدی رسانید که باعث نگرانی انسان گردید . از آغاز انسان هر آبی را برای ادامه زندگی نمی پذیرفت و سعی داشت با اطلاعات ناقص خود ، برای زندگی و مسائل بهداشتی از آب های با کیفیت بهتر استفاده نماید . به مرور با ارتقاء سطح دانش عمومی و اطلاع از این که آب عامل حیات در صورت آلودگی قاتل حیات خواهد بود بشر نسبت به کیفیت آب مصرفی ، مخصوصاً در موارد شرب سخت گیر تر شد و بالاخره به جایی رسید که برای قابلیت شرب بودن آب و مصارف کشاورزی و صنعتی آن ضوابط و استانداردهایی در نظر گرفت . هنوز در بیشتر اجتماعات میزان آب مصرفی را از نظر کمیت و کیفیت نشانه تمدن وبرتری می دانند . اگر بپذیریم که لازمه حیات انسان استفاده از تمام مواهبی است که خداوند در زمین برای او خلق کرده ، زندگی تمام موجودات عالم ، پیشرفت های کشاورزی و صنعتی که تماماً در بهتر زیستن انسان اهمیت بسزائی دارد به آب مربوط است و همانطور که گفتیم در حال حاضر بشر سعی دارد درصد مهمی از پروتئین مورد نیاز خود را از آبزیان تامین نماید . دور ساخت زوائد حاصل از فعالیت های حیاتی که مهمترین امکان داشتن محیط سالم و بهداشتی است نیز به آب بستگی دارد . تذکر این نکته ضروری است که ادامه حیات علاوه بر آب ، به وجود و فراوانی مواد اولیه دیگری که در تهیه غذا ، پیشرفت های اقتصادی اهمیت زیادی دارند مربوط می باشد . شاید هیچ عاملی در دنیا به اندازه کمبود آب در جلوگیری از پیشرفت های انسان تاثیر نداشته باشد و شاید بتوانیم بگوییم اصولاً بدون آب ادامه تمدن امکان پذیر نیست . انسان با تمام عوامل محیطی خود اکوسیستمی تشکیل داده و ارتباط بسیار نزدیکی با یکایک این عوامل برقرار کرده است . چون تعداد موجودات زنده این اکوسیستم خیلی متنوع است باید انتظار داشت هر تغییری که در یکی از این موجودات یا عوامل رخ دهد باعث تغییراتی در سایر انواع موجودات در اکو سیستم خواهد شد و چون انسان در راس اکوسیستم قرار گرفته است در نتیجه متحمل کلیه اثرات ناشی از این تغییرات خواهد بود .