PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آموزشی گرامر زبان آلمانينازخاتون
31st January 2011, 09:22 AM
به صفحه آموزشی گرامر زبان آلمانی بخش یک خوش آمدید.
خوب اولین بخش را با توضیحات ساده درباره ساختار جملات مورد استفاده در معرفی‌های روزانه آغاز می‌کنیم:
در زبان آلمان معرفی خود را معمولا با جله ساده Ich bin ...که به معنی من هستم است شروع می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:
من Sabine Möller هستم.
Ich bin Sabine Möller
من Christian Maier هستم.
Ich bin Christian Maier
من خانم Kracht هستم.
Ich bin Frau Kracht
من آقای Jansen هستم.
Ich bin Herr Jansen


برای پرسیدن نام یک نفر می‌توانید از Sind Sie ...?در موارد محترمانه و از Bist du...? در موارد دوستانه استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:
آیا تو Sabine Möller هستی؟

؟Bist Du Sabine Möller
آیا تو Christian Maier هستی؟
؟Bist du Christian Maier
آیا شما خانم Kracht هستید؟
؟Sind Sie Frau Kracht
آیا شما آقای Jansen هستید؟
؟Sind Sie Herr Jansen


توجه داشته باشید که S در Sie (به عنوان ضمیر محترمانه) همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.

نازخاتون
31st January 2011, 09:23 AM
درس 2


این بخش به معرفی مقدماتی اسامی و در واقع شغل‌های مذکر و مونث می‌پردازیم. در زبان آلمانی یک شغل می‌توانند مونث یا مذکر باشند. عمل مونث کردن یک شغل در بیشتر موارد به وسیله اضافه کردن یک –in به انتهای شغل انجام می‌شود.

Ich bin Lehrer

من معلم (مذکر) هستم
Ich bin Lehrerin
من معلم (مونث) هستم
Ich bin Polizist
من مامور پلیس (مذکر) هستم
Ich bin Polizistin
من مامور پلیس (مونث) هستم
Ich bin Mechaniker
من مکانیک (مذکر) هستم
Ich bin Mechanikerin
من مکانیک (مونث) هستم


توجه داشته باشید که در زبان آلمانی نیز مانند فارسی (و متفاوت از انگلیسی) نیازی به آوردن کلمه یک یا (ein(e قبل از شغل نیست.

نازخاتون
31st January 2011, 09:24 AM
درس 3
در این بخش شما خواهید آموخت چگونه ملیت و محل زندگی خود را به دیگران بگویید.
برای مشخص کردن ملیتتان روشی ساده وجود دارد و آن هم استفاده از عبارت Ich komme aus ... است که به صورت تحت الفظی به معنی «من از ... آمدم » است اما معنی آن «من اهل ... هستم» است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich komme aus Iran
من اهل ایران هستم.
Ich komme aus Berlin
من اهل برلین هستم.
Ich komme aus Schottland
من اهل اسکاتلند هستم.


برای معرفی محل زندگیتان باید از عبارت Ich wohne in ... استفاده کنید که به معنی «من در ... زندگی می‌کنم» است. به مثال‌های زیر توجه کنید:
Ich wohne in Tehran
من در تهران زندگی می‌کنم.
Ich wohne in Deutschland
من در آلمان زندگی می‌کنم.
Ich wohne in Frankfurt
من در فرانکفورد زندگی می‌کنم.

نازخاتون
31st January 2011, 09:25 AM
درس 4

در این بخش به معرفی ضمیر مالکی (mein(e می‌پردازیم. در زبان آلمانی با توجه به نوع اسمی که می‌خواهیم در مورد مالکیت آن صحبت کنیم ضمیر ملکی نیز متفاومت است به این صورت که:
زمانی که در مورد مالکیت یک اسم مذکر صحبت می‌کنیم از mein استفاده می‌کنیم.
زمانی که در مورد مالکیت یک اسم مونث صحبت می‌کنیم از meine استفاده می‌کنیم.
به مثال‌های زیر توجه کنید:
او همسر (زن) من است.
.Das ist meine Frau
او دختر من است.
.Das ist meine Tochter
او شوهر من است.
.Das ist mein Mann

.او پسر من است
.Das ist mein Sohn
او دوست (مذکر) من است.
.Das ist mein Freund
او همکار (مذکر) من است.
.Das ist mein Kollege

نازخاتون
31st January 2011, 09:25 AM
درس 5

در این بخش به طور مقدماتی در مورد افعال با قائده سخن می‌رانیم. همانطور که می‌دانید در زبان آلمانی هم مانند فارسی افعال باید صرف شوند. از نظر صرف افعال, افعال آلمانی به دو دسته تقسیم می‌شوند: با قائده و بی قائده
در این قسمت شما با طریقه صرف افعال با قائده آشنا می‌شوند. مثال‌ها را با دو فعل باقائده wohnen (زندگی کردن) و kommen (آمدن) توضیح خواهم داد:
ich
من


ich komme
.من می‌آیم
ich wohne
.من زندگی می‌کنم


du
(تو (غیر رسمی

du kommst
.تو می‌آیی
du wohnst
.تو زندگی می‌کنی


Sie
(شما (توی رسمی

Sie kommen
.شما می‌آیید
Sie wohnen
.شما زندگی می‌کنید


لازم به ذکر است که بسیاری از افعال آلمانی جزو افعال با قائده محسوب می‌شوند.

نازخاتون
31st January 2011, 09:26 AM
درس 6

در این بخش به معرفی حروف تعریف برای اسامی معرفه یعنی der, die, das می‌پردازیم. در زبان آلمانی هر اسمی دارای جنس است و این جنسیت می‌تواند هیچ‌گونه ربطی به معنی اسم مورد بحث نداشته باشد. هر اسم در زبان آلمانی می‌توان یکی از این سه حالت را داشته باشد: مذکر (masculine), مونث (feminine) خنثی (neuter). بهترین راه برای تعیین جنس اسمی که از آن اطلاع ندارید استفاده از دیکشنری است.
Der حرف تعریف معرفه برای اسامی مذکر است:
der Apfel
سیب
der Bruder
برادر


Die حرف تعریف معرفه برای اسامی مونث است.
die Straße
خیابان
die Freundin
(دوست (مونث


Das حرف تعریف معرفه برای اسامی خنثی است.
das Fahrrad
دوچرخه
das Kind
کودک


بهترین روش برای یادگیری جنس اسامی در زبان آلمانی حفظ کردن آنها همراه با اسم است.

نازخاتون
31st January 2011, 09:27 AM
درس 7

در این بخش با طریقه ساختن سوالات آشنا خواهید شد. برای ساختن یک سوال دو روش وجود دارد: روش اول استفاده کردن از کلمات سوالی, روش دوم جابه جا کردن محل فعل در جمله.
در اینجا با تعدادی از کلمات سوالی در زبان آلمانی آشنا خواهید شد:


چه...؟
Was...?
کی...؟ چه وقت...؟
Wann...?
کجا...؟ کدام محل...؟
Wo...?
چه کسی...؟
Wer...?
به کجا...؟
Wohin...?
چند تا...؟ چقدر...؟
Wie viel...?


پس از استفاده کردن از یک کلمه سوالی در جمله فعل اصلی بلافاصله بعد از آن می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

؟Was sind Sie von Beruf
شغل شما چیست؟
؟Was ist das
این چیست؟
؟Wo wohnen Sie
کجا زندگی می‌کنید؟
؟Wohin, bitte
به کجا, لطفا؟


در برخی موارد برای سوالی کردن جمله نیازی به استفاده از کلمات سوالی نیست. در این موارد به سادگی با جابه‌جا کردن محل فعل از جایگاه دوم در جمله به جایگاه اول می‌توان جمله را سوالی کرد. به جملات زیر توجه کنید:

؟Ist das ein Taxi؟Ist das der Herd؟Sind wir da
Das ist ein Taxi
Das ist der Herd
Wir sind da

نازخاتون
31st January 2011, 09:28 AM
درس 8

این بخش درباره مکان و سوال کردن درباره مکان است. برای سوال کردن درباره محل یک چیز یا کس از wo به معنی کجا استفاده می‌کنیم.
کجا زندگی می‌کنی؟
؟Wo wohnst du


زمانی که می‌خواهیم درباره واقع شدن چیزی در محلی صحبت کنیم از inاستفاده می‌کنیم:
من در برلین زندگی می‌کنم.
Ich wohne in Berlin


برای مشخص کردن مکان یک چیز همچنین می‌توان از anنیز استفاده کرد.(از آنجایی که فاقد معادل فارسی است باید بگویم an معنایی شبیه به at در انگلیسی دارد).
من در دانشگاهی در برلین درس می‌خوانم.
Ich studiere an der Universität in Berlin

I'm studying at Berlin University


هر دو حرف اضافه an و in با توجه به جنس اسمی که پس از آنها می‌آید تغییر می‌کنند.
با هر کدام از اسامی مذکر و خنثی حرف اضافه‌ی in به imتبدیل می‌شود که در واقع حالت خلاصه شده‌ای از in + demاست. به مثال زیر توجه کنید:
(das Krankenhaus)
Ich arbeite im Krankenhaus
حرف اضافه an نیز دارای حالتی مشابه است و با اسامی مذکر و خنثی به شکل am در می‌آید که درواقع حالت خلاصه شده‌ای از an + dem است. به مثال زیر توجه کنید:
(der Potsdamer Platz)
؟Ist das am Potsdamer Platz
در مواجهه با اسامی مونث حروف اضافی in و an موجب می‌شوند که حرف تعریف آن اسم یعنی dieبهder تغییر کند. به مثال‌های زیر توجه کنید:
(die Oranienburger Straße)Ich wohne in der Oranienburger Straße

(die Universität)
Ich studiere an der Universität

نازخاتون
31st January 2011, 10:08 AM
درس 9

در این بخش درباره طریقه سوال کردن و صحبت کردن درباره مقصد صحبت می‌کنیم. برای سوال کردن درباره مقصد باید از کلمه سوالی wohinبه معنی «به کجا» استفاده کرد.
به کجا می‌روید؟
؟Wohin gehen Sie


برای صحبت کردن درباره مقصد از حروف اضافه nachوzu استفاده می‌کنیم.
از حرف اضافه nach در مواردی استفاده می‌شود که بخاهیم درباره یک شهر یا کشور صحبت کنیم. به مثال زیر توجه کنید:
من به برلین می‌روم (می‌رانم).
Ich fahre nach Berlin


برای صحبت کردن درباره مقصد در بیشتر موارد از حرف اضافه zu استفاده می‌شود. باید توجه داشته باشید که با اسامی مذکر و خنثی حرف اضافه zu به zum تبدیل می‌شود, که در واقع حالت خلاصه‌ای از zu + demاست.
der Platz » zum Platz
das haus » zum haus
با اسامی مونث حرف اضافه zu به zur تبدیل می‌شود, که در واقع حالت خلاصه شده‌ی zu + derاست.
die Oranienburger Straße » zur Oranienburger Straße
die Galerie » zur Galerie

نازخاتون
31st January 2011, 10:08 AM
درس 10

در این بخش درباره برخی از کاربردهای واژه bitte صحبت خواهیم کرد. در زبان آلمانی واژه bitte واژه بسیار پرکاربردی است. این واژه با توجه به کاربردش می‌تواند معانی بسیار متفاوتی داشته باشد اما به طور کلی به جملات و درخواست‌ها حالت مودبانه می‌دهد. حال با برخی از معانی آن آشنا می‌شویم:
Bitte می‌تواند به معنی لطفا باشد:
Können Sie mir helfen, bitte?
لطفا, می‌توانید به من کمک کنید؟
Eine Tasse Tee, bitte.
یک فنجان چای, لطفا؟


از Bitte sehrبه معنی بفرمایید (در هنگام تحویل دادن چیزی) استفاده می‌شود:
بفرمایید, نوشابه‌یتان.
.Bitte sehr, Ihr cola


از. Bitte schön برای پاسخ دادن به تشکر و به معنی «خواهش می‌کنم» استفاده می‌شود:
Danke
ممنونم
Bitte schön
خواهش می‌کنم


از Wie bitte?یا به حالت ساده ترbitte? در مواردی استفاده می‌شود که شما منظور طرف مقابل را متوجه نمی‌شوید.

نازخاتون
31st January 2011, 10:09 AM
درس 11

در این بخش به معرفی اعداد از 1 تا 20 می‌پردازیم. در ابتدا بهتر است با اعداد تا ده آشنا شوید:
eins
1
zwei
2
drei
3
vier
4
fünf
5
sechs
6
sieben
7
acht
8
neun
9
zehn
10

باید توجه داشته باشید که عدد 2 (zwei) در مکالمات تلفنی به صورت zwo گفته می‌شود. این کار به منظور آسنا‌تر کردن تشخیص این عدد از عدد 3 (drei) انجام می‌شود.
حال با اعداد 11 تا 20 آشنا می‌شوید:
elf
11
zwölf
12
dreizehn
13
vierzehn
14
fünfzehn
15
sechzehn
16
siebzehn
17
achtzehn
18
neunzehn
19
zwanzig
20

نازخاتون
31st January 2011, 10:10 AM
درس 12

در این بخش با یک قسمت مهم یعنی اسامی مرکب در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد. بسیاری از اسم‌ها در زبان آلمانی از در کنار هم قرار گرفتن دو یا چند اسم دیگر تشکیل شده‌اند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

<DIV><DIV>کیک توت‌فرنگی
< توت فرنگی+کیک
Erdbeertorte

شیرقهوه
< شیر+ قهوه
Milchkaffee

<B>

نازخاتون
31st January 2011, 10:10 AM
درس 13

در این بخش به بررسی اسامی مربوط به کمیت‌ها و مقادیر و طریقه استفاده از آنها بپردازیم. در زبان آلمانی نیز مانند فارسی زمانی که می‌خواهیم از یک کمیت یا مقدار صحبت کنیم از حرف تعریف مالکیت استفاده (of در زبان انگلیسی) نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:
ein Stück Kuchen
یک تکه کیک
eine Tasse Tee
یک فنجان چای
ein Paket Zucker
یک پاکت شکر
ein Pfund Käse
یک پوند (454 گرم) پنیر
eine Flasche Wasser
یک بطری آب


اگر می‌خواهید چند رقم جنس را درخواست کنید باید از einmal(یک بار), zweimal(دوبار) و... استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:
einmal Wurst
یک سوسیس
zweimal Wurst
دو سوسیس
dreimal Wurst
سه سوسیس

نازخاتون
31st January 2011, 10:11 AM
درس 14

در این بخش به بیان روش‌هایی برای صحبت کردن درباره چیزهایی که دوست دارید یا ندارید می‌پردازیم.
اولین راه استفاده از عبارت ich mag است. توجه داشته باشید که پس از این عبارت باید از یک اسم استفاده کنید.
.Ich mag Schokoladenkuchen
من کیک شکلاتی دوست دارم.


برای صحبت کردن درباره چیزهایی که دوست ندارید تنها لازم است که از واژه nichtدر انتهایی جمله استفاده کنید.
.Ich mag Schokoladenkuchen nicht
من کیک شکلاتی دوست ندارم.
.Ich mag Fußball nicht
من فوتبال دوست ندارم.
.Ich mag Wurst nicht
من سوسیس دوست ندارم.


راه دوم استفاده از عبارت es gefällt mirاست. این عبارت به صورت تحت الفظی به معنی «این منرا خوشحال (راضی) می‌کند» است. و پس از آن باید از یک اسم استفاده کرد.
.Fußball gefällt mir
من فوتبال را دوست دارم.
.Das T-shirt gefällt mir
من این تی شرت را دوست دارم.


برای منفی کردن جملات باید واژه nicht را به انتهای جمله اضافه کنید.
.Fußball gefällt mir nicht
من فوتبال دوست ندارم.
.Das T-shirt gefällt mir nicht
من این تی شرت را دوست ندارم.


روش بعدی استفاده از قید gernاست. باید توجه داشته باشید که برعکس دو روش بالا پس از gern باید از یک فعل استفاده کنید.
.Ich schwimme gern
من شنا کردن را دوست دارم.
.Ich tanze gern
من رقصیدن را دوست دارم.
.Ich singe gern
من آواز خواندن را دوست دارم.


برای منفی کردن جملات بالا باید از nicht قبل از gern استفاده کنید.
.Ich schwimme nicht gern
من شنا کردن را دوست ندارم.
.Ich tanze nicht gern
من رقصیدن را دوست ندارم.
.Ich singe nicht gern
من آواز خواندن را دوست ندارم.

نازخاتون
31st January 2011, 10:12 AM
درس 15

در این بخش در مورد طریقه بیان خواسته‌ها صحبت خواهیم کرد. دو راه ساده برای بیان خواسته به صورت مودبانه وجود دارد.
راه اول استفاده از عبارت Ich hätte gern...
و راه دوم استفاده از عبارت Ich möchte... است.
این دو عبارت هر دو به معنای «من می‌خواهم» یا «من میل دارم» هستند.
به این نکته توجه داشته باشید که زمانی که می‌خواهید مقدار نامعینی از چیزی را درخواست کنید نیازی به استفاده از «مقداری» یا «تعدادی» قبل از اسم مورد نظر نیست. به مثال‌های زیر توجه کنید.
Ich hätte gern Kartoffelsalat
من (مقداری) سالاد سیب زمینی میل دارم.
Ich möchte Brot
من (تعدادی) نان می‌خواهم.
Ich hätte gern Suppe
من سوپ میل دارم.

نازخاتون
31st January 2011, 10:13 AM
درس 16

در این بخش درباره طریقه استفاده از حرف تعریف نکره ein صحبت خواهیم کرد. نکته مهم در مورد استفاده از حرف تعریف (خواه معرفه یا نکره) این است که حرف تعریف در زبان آلمانی با توجه به اسم پس از خود تغییر می ‌کند.
برای اسامی خنثی dasو مذکر der باید از حرف تعریف نکره einاستفاده کرد و برای اسامی مونث و جمع die باید از حرف تعریف به صورت eine استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.
ein Kaffee
یک قهوه
eine Wurst
یک سوسیس
ein Pferd
یک اسب


باید توجه داشته باشید که واژه ein با واژه Eins متفاوت است. Eins به معنی عدد یک است و در شمارش از آن استفاده می‌شود.
در طول آموزش زبان آلمانی ممکن است به واژه‌های einen و einem بربخورید. این واژه‌ها در واقع شکلی از حرف تعریف ein هستند که در آینده درباره آنها توضیحات لازم داده خواهد شد.

نازخاتون
31st January 2011, 10:13 AM
درس 17

در این بخش به بیان روش‌های مختلف منفی کردن جملات و یا دادن جواب منفی به سوالات می‌پردازیم.
nein
برای دادن جواب منفی به سوالات بلی/خیر باید از واژه nein(به معنی خیر) استفاده می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید.
؟Ist die Speise mit Fleisch
آیا این غذا با گوشت درست شده؟
.Nein

خیر.

kein, keine, keinen
واژه‌های kein, keineوkeinen در واقع هم معنی هستند. Kein یا حرف تعریف منفی, حالت منفی شده ein است و برای منفی کردن جمله قبل از یک اسم قرار می‌گیرد. برای اسامی مذکر و خنثی باید از kein و برای اسامی مونث و جمع از keine استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:
.Ich habe ein Fahrrad
من یک دوچرخه دارم.
.Ich habe kein Fahrrad
من هیچ دوچرخه‌ای ندارم.
.Ich möchte eine Suppe
من یک سوپ میل دارم.
.Ich möchte keine Suppe
من سوپ میل ندارم.


از keinen و keinemدر مواردی استفاده می‌شود که اسم مورد بحث در جایگاه مفعول قرار گرفته باشد. درباره کاربرد این کلمات در آینده صحبت خواهیم کرد.

nicht
از این واژه برای منفی کردن فعل یک جمله استفاده می‌شود. Nicht در جمله پس از فعل قرار می‌گیرد و آن فعل را مففی می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید:
.Der Kaffee ist gut
قهوه خوب است.
.Der Kaffee ist nicht gut
قهوه خوب نیست.
.Es ist weit
این دور است.
.Es ist nicht weit
این دور نیست.

نازخاتون
31st January 2011, 10:15 AM
درس 18

در این بخش به یادگیری اعداد از 20 تا 99 می‌پردازیم. به طور حتم خواندن اعداد دورقمی و بیشتر در زبان آلمانی به علت تفاوتی که با زبان‌های دیگر دارد کمی سخت خواهد بود اما با تمرین می‌توانید اعداد را به راحتی بخوانید.
مهمترین نکته در باره اعداد دورقمی این است که در زبان آلمانی عدد با ارزش مکانی پایین‌تر اول ذکر می‌شود و سپس با استفاده از واژه und (و) به دهگان متصل می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:
ein + und + zwanzig = einundzwanzig = 21
drei + und + fünfzig = dreiundfünfzig = 53
نکته مهم دیگر این است که برای نوشتن اعداد باید تمامی حروف را بدون فاصله در کنار هم بنویسید که این خواندن اعداد را برای شما کمی سختتر می‌کند. و حال به مثال‌های زیر توجه کنید:
einundzwanzig
21
zweiundzwanzig
22
dreiundzwanzig
23
dreißig
30
vierunddreißig
34
vierzig
40
fünfundvierzig
45
fünfzig
50
sechsundfünfzig
56
sechzig
60
siebenundsechzig
67
siebzig
70
achtundsiebzig
78
achtzig
80
neunundachtzig
89
neunzig
90

نازخاتون
31st January 2011, 10:16 AM
درس 19

در این بخش به بیان روش‌های گفتن «آنجا» و «آنجا...هست» می‌پردازیم.
برای گفتن آنجا می‌توانید از واژهای da یا dort استفاده کنید. این تو واژه معنی تقریبا مشابهی دارند با این تفاوت که dort رسمی‌تر است و به مکان‌های دورتر اشاره می‌کند. Da معنای «اینجا» را نیز می‌دهد.
Die neue Foto-Ausstellung ist da.
.نمایشگاه جدید کتاب انجاست
Sie finden das Restaurant dort.
.شما رستوران را آنجا پیدا خواهید کرد


(اینجا, آنجا) هست – (اینجا, آنجا) وجود دارد
به وسیله هست یا وجود دارد می‌توان از وجود محل یا چیزی خاص خبر داد. برای این کار در زبان آلمانی از عبارت es gibt استفاده می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی درصورتی که مفعول مورد نظر جمع هم باشد عبارت es gibt تغییر نخواهد کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:
Es gibt ein Kino dort.
.آنجا یک سینما وجود دارد
Es gibt da Toiletten.
.توالت‌ها آنجا هستند


برای سوال کردن درباره وجود چیزی در یک محل خیلی ساده جای es و gibt را با هم عوض می‌کنیم.
Es gibt ein Telefon.
.اینجا) یک تلفن وجود دارد)
Gibt es ein Telefon?
آیا (اینجا) یک تلفن وجود دارد؟
Es gibt ein Schwimmbad.
.اینجا) یک استخر شنا وجود دارد)
Gibt es ein Schwimmbad?
آبا (اینجا) یک استخر شنا وجود دارد؟
Es gibt da Toiletten.
.توالت‌ها آنجا هستند
Gibt es da Toiletten?
آیا آنجا توالت هست؟

نازخاتون
31st January 2011, 10:16 AM
درس 20


در این بخش به معرفی کامل ضمایر فاعلی در زبان آلمانی می‌پردازیم و سپس فعل بودن را در دو زمان حال و گذشته صرف می‌کنیم.


ضمایر فاعلی
ich
ish
من
wir
veer
ما
du
doo
تو (رسمی)
ihr
eer
شما
er, sie, es
air, zee, ess
او (مونث, مذکر و خنثی)
sie ,Sie
zee
آنها, تو یا شما (رسمی)صرف زمان حال ساده فعل بودن
من هستم
ich bin
ish bin
ما هستیم
wir sind
veer zint
تو هستی
du bist
doo bihst
شما هستید (غیر رسمی)
ihr seid
eer zide
او (مذکر, مونث و خنثی) هست
er/sie/es ist
air/zee/ess isst
آنها هستند
sie sind
zee zintصرف زمان حال گذشته فعل بودن
من بودم
ich war
ish var
ما بودیم
wir waren
veer vah-ren
تو بودی
du warst
doo varst
شما بودید (غیر رسمی)
ihr wart
eer vart
او (مذکر, مونث و خنثی) بود
er/sie/es war
air/zee/ess var
آنها بودند
sie waren
zee vah-ren

نازخاتون
31st January 2011, 10:17 AM
درس 21

در این بخش به بیان روش ابراز نیاز و جمله «من نیاز دارم» می‌پردازیم. برای این کار در زبان آلمانی باید از فعل brauchen استفاده کنید که فعلی باقائده و به معنای نیاز داشتن است. قبلا تا حدودی درباره صرف کردن افعال باقائده صحبت کرده‌ایم.
توجه داشته بشید که فعل brauchen با اسم‌ها به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.
Ich brauche ein Fahrrad.
من به یک دوچرخه نیاز دارم
Sie brauchen eine Tankstelle
شما به یک پمپ بنزین نیاز دارید
Du brauchst Benzin.
تو به بنزین نیاز داری


برای نشان دادن الزام یا نیاز در انجام کاری باید از فعل müssen استفاده کنید. این فعل یک فعل مودال است و در ضمن بی قائده نیز محسوب می‌شود. بعدها درباره طریق استفاده از این فعل صحبت خواهیم کرد.
با وجودی که فعل brauchen تنها با اسم‌ها استفاده می‌شود اما می‌توانید از آن برای نشان دادن عدم نیاز به انجام کاری نیز استفاده کنید. برای این کار باید از nicht پس از فعل استفاده کرده وسپس حرف اضافه zu را پس از آن قرار دهید. به مثال‌های زیر توجه کنید:
Ich brauche nicht zu tanken.
من نیازی به سوخت‌گیری ندارم
Sie brauchen nicht zu arbeiten.
من نیازی به کار کردن ندارم

نازخاتون
31st January 2011, 10:18 AM
درس 22

در این بخش به حالت جمع اسامی در زبان زبان آلمانی می‌پردازیم.
اولین نکته‌ای که باید بدانید این است که حرف تعریف حالت معرفه همه اسامی جمع die است.
برای جمع کردن اسامی در زبان آلمانی معمولا یک یا دو حرف به انتهای آنها اضافه می‌شود. بسیاری از اسامی مذکر و خنثی با اضافه کردن حرف –e به انتهای آنها به حالت جمع تبدیل می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید:
der Salat
der Wein
das Packet
سالاد
شراب
پاکت


die Salatedie Weinedie Packete
سالادها
شراب‌ها
پاکت‌ها


و بسیاری از اسامی مونث هم با اضافه کردن حروف -n یا -enبه حالت جمع تبدیل می‌شوند.
die Scheibe
die Frau
تکه, برش
زن


die Scheibendie Frauen
تکه‌ها, برش‌ها
زن‌ها


و اگر اسمی به حالت عادی با –en تمام شود حالت جمع آن کاملا مانند حالت مفرد خواهد بود.
ein Brötchen
zwei Brötchen
یک نان
(دو نان (جمع
der Kuchen
die Kuchen
کیک
کیک‌ها


حروف صدادار در برخی از اسامی پس از تبدیل شدن به حالت جمع Umlaut یا دونقطه می‌گیرد. در این حالت تلفظ حرف صدادار عوض می‌شود.
der Apfel
der Sohn
der Bruder
سیب
فرزند پسر
برادر


dieÄpfel
die Söhnedie Brüder
سیب‌ها
پسران
برادرها


با وجود قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد بهترین راه یادگیری حالت جمع اسامی یادگرفتن آنها در موقع یادگیری هر اسم است. معمولا بیشتر لغتنامه‌های آلمانی در کنار اسم جنسیت و حالت جمع آن را نیز دارند.

نازخاتون
31st January 2011, 10:19 AM
درس 23

در این بخش به بیان راه‌های برای نشان دادن موافقت یا مخالفت می‌پردازیم.
راه‌های مختلفی برای بیان موافقت یا تائید نظر دیگران وجود دارد که من به بیان برخی از آنها در اینجا می‌پردازم.
اولین روش استفاده از Genau است. این واژه به معنی «دقیقا» است. اما می‌تواند معنی «البته» را نیز داشته باشد.
روش بعدی استفاده از عبارات In Ordnung است. این عبارت به معنی «صحیح است» یا «درست است» است.
روش بعدی برای تائید نظر کسی استفاده از جمله Ich verstehe است. این جمله به معنی «می‌فهمم» یا «درک می‌کنم» است.

برای نشان دادن عدم مواقفت یا مخالفت می‌توانید از عبارت Stimmt nicht به معنی «اشتباه است» یا از جمله Ich glaube nicht به معنی «من اینطوری فکر نمی‌کنم» استفاده کنید.

نازخاتون
31st January 2011, 10:20 AM
درس 24

ز آنجایی که ضمیر فاعلی Sie در زبان آلمانی دارای معانی مختلفی است در این بخش به بررسی معانی مختلف Sie خواهیم پرداخت.
ضمیر Sie می‌تواند به عنوان «شما» رسمی و مودبانه مورد استفاده قرار گیرد (در زبان فارسی در حالت مودبانه ما از ضمیر به حالت جمع استفاده می‌کنیم یعنی «شما»). باید توجه داشته بشید که ضمیر Sie در این کاربرد هنواره با حرف اول بزرگ نوشته می‌شود و در صورتی که از این ضمیر در جمله استفاده کنید باید فعل را با پسوند –en صرف کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:
؟Wo wohnen Sie
کجا زندگی می‌کنید؟
؟Brauchen Sie Benzin
آیا شما به بنزین نیاز دارید؟


این ضمیر همچنین می‌تواند به معنی او (سوم شخص مفرد مونث) یا آن (برای اسامی مونث) نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت تنها در صورتی که ضمیر در ابتدای جمله قرار گیرد حرف اول آن بزرگ خواهد بود. برای صرف کردن فعل اصلی با این ضمیر (در صورتی که فعل با قائده باشد) باید به انتهای آن –t اضافه شود. به مثال‌های زیر توجه کنید (مثال سوم برای مقایسه با حالت بالا است) :
؟Wo wohnt sie
او (مونث) کجا زندگی می‌کند؟
؟Braucht sie Benzin
آیا او (مونث) به بنزین نیاز دارد؟
؟Haben Sie eine Luftsäule
آیا شما پمپ هوا دارید؟
.Ja, sie ist gleich links von der Einfahrt
بله, آن (اسم مونث) دقیقا کنار ورودی است.


آخرین کاربرد sie به معنی آنها است (ضمیر سوم شخص جمع). در این حالت نیز sie مانند حالت بالا با حرف کوچک آغاز می‌شود اما فعل جمله با پسوند –en صرف می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:
؟Wo wohnen sie
آنها کجا زندگی می‌کنند؟
؟Brauchen sie Benzin
آیا آنها به نبزین نیاز دارند؟

نازخاتون
31st January 2011, 10:20 AM
درس 25

در این بخش در به طور ساده به معرفی دو فعل مودال و طرز قرار گرفتن آنها در جمله می‌پردازیم.
برای نشان دادن اجبار یا الزام از فعل مودال Müssen استفاده می‌کنیم. فعل‌های مودال در جمله به جای فعل اصلی و در جایگاه دوم (در جمله‌های خبری) یا اول (در جمله‌های سوالی یا امری) قرار می‌گیرد. در صورت استفاده از یک فعل مودال در جمله فعل بعدی به صورت مصدر (با پسوند en) در اخر جمله قرار می‌گیرد.
از آنجایی که فعل‌های مودال بی قائده هستند قبل از خواندن مثال‌ها به طریقه صرف فعل Müssen توجه کنید.
ich muss
من ملزم هستم
du musst
تو ملزم هستی
er/sie/es muss
او (مذکر, مونث و خنثی) ملزم است
wir/sie/Sie müssen
ما, شما (رسمی) و آنها هستیم/هستید/هستند


به مثال‌های زیر توجه کنید:
Sie müssen aufpassen
شما (رسمی) باید محتاط باشید
Sie müssen duschen
شما باید دوش بگیرید
Sie müssen die Wohnung reinigen
شما باید آپارتمان را تمیز کنید


برای مشخص کردن اجازه یک فرد برای انجام کاری باید از فعل مودال dürfen استفاده کنید.
Sie dürfen im Hof rauchen.
شما می‌توانید (اجازه دارید) در حیاط سیگار بکشید
Sie dürfen hier parken.
شما می‌توانید (اجازه دارید) اینجا پارک کنید


فعل dürfen نیز یک فعل بی قائده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:
Ich darf Kaffee trinken.
من می‌توانم (اجازه دارم) قهوه بخورم
Du darfst hier essen.
او می‌تواند (اجازه دارد) اینجا غذا بخورد
Er darf kommen.
او می‌تواند (اجازه دارد) بیاید
Wir dürfen ausgehen.
ما می‌توانیم (اجازه داریم) بیرون برویم


زمانی که می‌خواهید عدم امکان یا وجود اجازه برای انجام کاری را نشان دهید باید جمله را منفی کنید. برای منفی کردن یک جمله با فعل مودال همیشه باید از Nicht دقیقا بعد از فعل دوم استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:
Sie dürfen hier nicht rauchen.
شما نمی‌توانید (اجازه ندارید) اینجا سیگار بکشید
Ich darf nicht fahren.
من نمی‌توانم (اجازه ندارم) رانندگی کنم

نازخاتون
31st January 2011, 10:21 AM
درس 26

در زبان فارسی یا انگلیسی قیدها و عبارت‌های زمان و مکان معمولا در مکان خاصی از جمله قرار می‌گیرند. در زبان آلمانی مکان عبارت‌ها و قسمت‌های مختلف جمله ممکن است به طور ناآشنایی تغییر کند و این تغییر مکان ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده به نظر برسد اما دارای نظم خاصی است.
به جمله‌های زیر توجه کنید. توجه داشته باشید که در جمله‌های ارائه شده morgen یک اسم نیست بلکه یک قید زمان و به معنای فرداست.
Es regnet morgen.
Morgen regnet es.
.فردا باران خواهد بارید


Wir machen morgen eine Wanderung.
Morgen machen wir eine Wanderung.
.ما فردا به کوهنوردی خواهیم رفت


همانطوری که می‌بینید در هر حال مکان فعل جمله ثابت و در جایگاه دوم است. معنی جمله‌ها تغییر زیادی با هم نمی‌کند اما در جمله‌های حالت دوم تاکید بیشتری بر روی زمان وجود خواهد داشت.
در جمله پایین اتفاق مشابهی در مورد یک عبارت مکانی می‌افتد و می‌بینید که فعل جمله همچنان در جایگاه دوم و دقیقا پس از عبارت مکانی (In München) قرار می‌گیرد.
Es ist oft heiß in München im Sommer.
.هوا معمولا در مونیخ در تابستان گرم است
In München ist es oft heiß im Sommer.
.در مونیخ هوا معمولا در تابستان گرم است

نازخاتون
31st January 2011, 10:21 AM
درس 27

در این بخش به طریقه صحبت کردن درباره آینده خواهیم پرداخت.
مانند فارسی در زبان آلمانی هم می‌توان از زمان حال برای صحبت کردن دربره آینده استفاده کرد. در این حالت باید برای آینده کردن یک جمله از یک قید یا عبارت زمان آینده مانند فردا (morgen) یا هفته بعد (nächste Woche) استفاده کرد.
به جمله‌های زیر توجه کنید:
.Es regnet
باران می‌بارد.
.Morgen regnet es
فردا باران می‌بارد.
.Die Sonne scheint
خورشید می‌درخشد.
.Morgen scheint die Sonne
فردا خورشید می‌درخشد.
.Es schneit
برف می‌بارد.
.Nächste Woche schneit es
هفته بعد برف می‌بارد

نازخاتون
31st January 2011, 10:22 AM
درس 28

در این بخش به طریقه صحیح گفتن تاریخ در زبان آلمانی می‌پردازیم.
در زبان آلمانی نیز مانند زبان فارسی و انگلیسی برای گفتن تاریخ از اعداد ترتیبی (اول, دوم, سوم و ...) استفاده می‌کنیم.
برای ترتیبی کردن بیشتر اعداد تا 19 باید پسوند –ten را به انتهای آنها اضافه کرد و از 20 به بعد از پسوند –sten استفاده می‌کنیم.
برای گفتن یک بازه از تاریخ به صورت «از... تا ...» در آلمانی از vom... bis zum...استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:
Vom vierten bis zum achten August
از چهارم تا هشتم اوت
Vom zwanzigsten bis zum einunddreißigsten
از بیستم تا سی و یکم


همانطور که گفتم برخی اعداد از برای ترتیبی شدن از قائده پیروی نمی‌کنند. این اعداد به صورت زیر ترتیبی می‌شوند.
ersten
اول
dritten
سوم
siebten
هفتم
achten
هشتم


برای نشان دادن اعداد ترتیبی به صورت علامت از یک نقطه در کنار عدد استفاده می‌کنند.
Von 4. bis zum 8. August
از چهارم تا هشتم اوت
Von 20. bis zum 31..
از بیستم تا سی و یکم

http://deutschers.blogfa.com/

baran_90t
23rd April 2012, 03:45 PM
ممنون

vesta_40
11th June 2013, 06:20 PM
درس 3
در این بخش شما خواهید آموخت چگونه ملیت و محل زندگی خود را به دیگران بگویید.
برای مشخص کردن ملیتتان روشی ساده وجود دارد و آن هم استفاده از عبارت Ich komme aus ... است که به صورت تحت الفظی به معنی «من از ... آمدم » است اما معنی آن «من اهل ... هستم» است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich komme aus Iran
من اهل ایران هستم.
Ich komme aus Berlin
من اهل برلین هستم.
Ich komme aus Schottland
من اهل اسکاتلند هستم.


برای معرفی محل زندگیتان باید از عبارت Ich wohne in ... استفاده کنید که به معنی «من در ... زندگی می‌کنم» است. به مثال‌های زیر توجه کنید:
Ich wohne in Tehran
من در تهران زندگی می‌کنم.
Ich wohne in Deutschland
من در آلمان زندگی می‌کنم.
Ich wohne in Frankfurt
من در فرانکفورد زندگی می‌کنم.Ich komme aus dem Iran

azade1992
29th June 2016, 02:52 PM
وای خیلیییی خوب بود. من عاشق آلمانی ام. همش تو سایت های آلمانی میچرخم. تاپیکتون عالیه لطفا به آموزش ها ادامه بدذین. مرسی

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد