PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : معرفی فهرست عنوان‌های جغرافیاباستان شناس
29th August 2012, 08:45 PM
فهرستی الفبایی از اصطلاحات تخصصی رشته جغرافی در این دانشنامه:

[*=center]آبتاز (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B2)
[*=center]آبخست (جزیره) (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%AA_(%D8%AC%D8%B2%DB%8C %D8%B1%D9%87))
[*=center]آبدره (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87)
[*=center]آبرفت (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AA)
[*=center]آبسنگ مرجانی (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AC% D8%A7%D9%86%DB%8C)
[*=center]آبسنگ (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D9%86%DA%AF)
[*=center]آبشار (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1)
[*=center]آبفشان (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9% 86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
[*=center]آبلرزه (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87)
[*=center]آبکند (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D9%86%D8%AF)
[*=center]استپ (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE)
[*=center]اقیانوس (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3)
[*=center]ایران (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
[*=center]بادرفت (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA)
[*=center]باران (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86)
[*=center]بوم‌شناسی (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B 3%DB%8C)
[*=center]بیابان (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86)
[*=center]پامپاس (http://www.njavan.com/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B3)

باستان شناس
29th August 2012, 08:45 PM
پلاژ (http://www.njavan.com/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%98)
تالاب (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8)
تایگا (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7)
تلماسه (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87)
توندرا (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7)
جاذبه‌های جغرافیایی و زمین‌شناختی ایران (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7 %DB%8C%DB%8C_%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80 %8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB% 8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
جزیره گروه‌ها (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%88% D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)
جغرافیای ایران (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_% D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
جغرافی (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C)

باستان شناس
29th August 2012, 08:47 PM
جنگل (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84)
جنگل‌های ایران (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8 C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
جنوبگان (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86)
جهت یابی (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C)
جو (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AC%D9%88)
خاک‌سره (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D9%87)
خاک‌شناسی (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B 3%DB%8C)
خلاش (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B4)
دریا (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7)
دریاچه (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87)

باستان شناس
29th August 2012, 08:51 PM
دیرین‌بوم‌شناسی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2% 80%8C%D8%A8%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7 %D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
دیرین‌شناسی (http://www.njavan.com/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%8 6%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
دیرین‌گیتاشناسی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2% 80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8 %B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
رود (http://www.njavan.com/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF)
زمین‌ریخت‌شناسی (http://www.njavan.com/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A E%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
زمین‌زایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C% D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
سامانه اطلاعات مکانی (http://www.njavan.com/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B7% D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D 9%86%DB%8C)
ساوانا (http://www.njavan.com/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7)
شبه جزیره (http://www.njavan.com/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87)
شمالگان (http://www.njavan.com/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86)

باستان شناس
29th August 2012, 08:52 PM
فهرست جغرافی‌دانان (http://www.njavan.com/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1% D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7 %D9%86)
فهرست استان‌های کشورها (http://www.njavan.com/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA% D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B 4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
فهرست رودخانه‌های جهان (http://www.njavan.com/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%AF% D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C _%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86)
فهرست شهرهای جهان (http://www.njavan.com/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1% D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86)
فهرست کشورهای جهان (http://www.njavan.com/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88% D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86)
قاره (http://www.njavan.com/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87)
کشند (http://www.njavan.com/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF)
کلانشهر (http://www.njavan.com/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1)

باستان شناس
29th August 2012, 08:55 PM
گاهشماری زیست شناختی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%85%D8% A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9% 86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
گردش دماشوری (http://www.njavan.com/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B4% D9%88%D8%B1%DB%8C)
گیتاشناسی زیستی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9% 86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8 C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
مانداب (http://www.njavan.com/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A8)
مدارگان (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8% A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
مرداب (http://www.njavan.com/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8)
مهکشند (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8% AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
مکتشفان جهان (http://www.njavan.com/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%AC% D9%87%D8%A7%D9%86)
یخاک‌شناسی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%AE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C% D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
یخ‌سره (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1% D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
یخ‌شار (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7% D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)

باستان شناس
29th August 2012, 08:56 PM
یخ‌شکافت (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9% D8%A7%D9%81%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
یخ‌شناسی (http://www.njavan.com/wiki/%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8 C)
آبشار (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1)
آب شیرین (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86)
اِرگ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%90%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
ابر (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1)
استالاکتیت (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D B%8C%D8%AA)
ابسیدین (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86)
اعتدالین (http://www.njavan.com/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86)

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد