PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : زلزلهLaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:45 PM
اين تاپيک ميتوانيد مقالات با مرتبط با شاخه مهندسي زلزله را قرار دهيد. براي قرار دادن مقالات ميتوانيد فايلها را پيوست نماييد و يا از آپلودسنترهاي رايگان نظير rapidshare.com يا persiandrive.net کمک بگيريد. در مورد مقالات متني که فاقد عکس ، فرمول يا جدول هستند ميتوانيد کل متن را مستقيمآ در اينجا قرار دهيد. اگر ميخواهيد فايلي را پيوست کنيد حتمآ آنرا به صورت زيپ شده پيوست کنيد

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:45 PM
بررسي تاثير ريز دانه هاي پلاستيک بر مقاومت روانگرايي ماسه اشباع

كماليان محسن,جعفري محمدكاظم,سهرابي بيدار عبداله,رزم خواه آرشخاکهاي مخلوط مانند ماسه هاي رسي، ماسه هاي سيلتي و سيلتهاي رسي بيشتر از خاکهاي خالص مانند رس، سيلت و ماسه تميز در طبيعت يافت مي شوند. به دليل آنکه تصور مي شد ريزدانه ها و ماسه هاي حاوي ريزدانه مقاومت روانگرايي بيشتري نسبت به ماسه هاي تميز دارند، رفتار سيکليک آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اما پس از روانگرايي هاي متعددي که در اثر زلزله در اينگونه خاکها بوقوع پيوست توجه بسياري از محققان به اين پديده جلب شد. يکي از نمونه هاي بارز روانگرايي در خاکهاي حاوي ريزدانه در اثر زلزله 22 ژوئن سال 2002 ميلادي در چنگوره- آوج ايران رخ داد. بررسي هايي که پس از زلزله صورت گرفت نشان داد که خاک محل حاوي 44 درصد ريزدانه چسبنده مي باشد. با توجه به اينکه در مناطق شمال غربي و غربي کشور اين نوع خاکها به وفور يافت مي شوند، بررسي اين موضوع ضروري به نظر مي رسد. در اين مقاله با افزودن مقادير مختلف کائولن به صورت وزني به ماسه فيروزکوه، تاثير ريزدانه هاي پلاستيک مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين مخلوط کائولن و بنتونيت با نسبتهاي متفاوت و درصد ريزدانه ثابت 16 درصد به ماسه اضافه شده تا تاثير پلاستيسيته ريزدانه ها نيز بررسي شود.


كليد واژه: روانگرايي، مخلوط ماسه و رس ،ريزدانه پلاستيك، آزمايش سه محوري سيكليك
لينک دانلود: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:46 PM
بررسي مشخصات تغيير شکل تناوبي مصالح مخلوط متراکم کائولن– شن

شفيعي علي,جعفري محمدكاظمرسهاي مخلوط از انواع مصالح مخلوطي مي باشند که داراي دانه بندي گسترده اي بوده و در بر گيرنده مصالحي مانند رس، ماسه، شن و حتي قلوه سنگ مي باشند، باتوجه به استفاده از رسهاي مخلوط در هسته سدهاي خاکي و نيز وجود اينگونه از مصالح در طبيعت، شناسايي رفتار زهکشي نشده اين مصالح از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله نتايج يک تحقيق جامع آزمايشگاهي به منظور شناخت خواص تغيير شکل تناوبي مصالح مخلوط (شامل مدول برشي و نسبت ميرايي) بر روي مخلوطهاي کائولن– شن معرفي مي گردد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که مدول برشي تابعي از مقدار سنگدانه ها، دامنه کرنش برشي، تعداد سيکلهاي بارگذاري و تنش همه جانبه اوليه مي باشد ليکن نسبت ميرايي عمدتا تابعي از مقدار سنگدانه ها و دامنه کرنش برشي بوده و بعلاوه به مقدار کمي از تعداد سيکلهاي بارگذاري تاثير مي پذيرد.


كليد واژه: مصالح مخلوط، سنگدانه، مدول برشي، نسبت ميرايي
لينک دانلود: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:46 PM
جداساز الاستومري مسلح به حلقه هاي فلزي: مطالعه تئوري، عددي و آزمايشگاهي

پورمحمد حسن,ضيايي فر منصور,غفوري آشتياني محسنجداساز مسلح به حلقه هاي فلزي يك جداساز الاستومري بر مبناي ايجاد فضاي تنش هيدرواستاتيك داخلي مي باشد. اين جداسازها مي توانند در جداسازي لرزه اي سازه هاي سبك (مانند جداسازي كف) مورد استفاده قرار گيرند. در اين مقاله ضمن معرفي جداساز الاستومري مسلح به حلقه هاي فلزي، روش ساخت، انجام آزمايشها و رابطه اي براي محاسبه سختي قائم آنها ارائه شده و عملكرد اين جداسازها با جداسازهاي مسلح به صفحات فلزي مقايسه شده است. علاوه بر اين به عنوان نمونه يكي از كاربردهاي اين جداسازها براي جداسازي لرزه اي كف طبقات ارائه شده است. نتايج عددي و آزمايشگاهي نشان داده كه جداسازهاي مسلح به حلقه هاي فلزي داخلي عملكرد مناسبي در جداسازي لرزه اي دارند. همچنين نتايج به دست آمده از رابطه تئوري پيشنهادي براي محاسبه سختي قائم اين جداسازها با نتايج آزمايشگاهي و عددي مقايسه شده است.


كليد واژه: جداسازي لرزه اي، جداسازي كف، جداساز الاستومري مسلح به حلقه هاي فلزي، جداساز هيدروليكي، ساخت جداساز، آزمايش جداساز

لينک دانلود: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:47 PM
زمين ساخت جنبا در ناحيه نطنز

جمالي فرشاد,حسامي خالد,طبسي هاديدر اين مقاله با استفاده از شواهد ريخت شناسي، ساختارهاي جنباي منطقه نطنز به عنوان بخشي از پهنه ايران مرکزي که در مجاورت کمربند آتشفشاني اورميه- دختر واقع شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. جابه جابي افقي آبراهه هاي جوان در طول پهنه گسلي قم- زفره با راستاي شمال غرب - جنوب شرق بر حرکات امتدادلغز راستگرد اين پهنه گسلي با نرخ حدود 5/2 ميليمتر بر سال دلالت دارد. همچنين با استناد به حفر عميق کانال رودخانه مغار که عمود بر محور تاقديسهاي کوههاي چرخه و زردکوه جريان دارد به فرايش ناشي از رشد اين تاقديسها پرداخته و آن را به عنوان تابعي از حرکات جنبا بر روي گسلهاي معکوس با راستاي شمال غرب- جنوب شرق در عمق در نظر گرفته ايم. هم روند بودن راستاي گسلهاي معکوس با راستاي گسل قم- زفره بر اين موضوع دلالت دارد که مولفه هاي برشي و فشاري ناشي از حرکت رو به شمال صفحه عربستان در اين بخش از ايران مرکزي از يکديگر تفکيک شده و سبب ايجاد حرکات امتدادلغز در طول گسل قم- زفره و تشکيل چين خوردگي و گسلش معکوس بر روي روندهاي هم راستا با آن گرديده است. شناسايي ساختارهاي جنبا بويژه گسلهاي مدفون که آثار آنها در قالب رشد چينها مشاهده مي شود به عنوان چشمه هاي مستقل لرزه زا از اهميت ويژه اي در ارزيابي خطر زمين لرزه برخوردار است.


كليد واژه: زمين ساخت جنبا، گسل جنبا، چين خوردگي، گسل قم - فرزه، ريخت شناسي
لينک دانلود به حجم 12 مگابايت: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:47 PM
عملکرد ساختمانهاي نامتقارن يک طبقه با آرايشهاي متفاوت مراکز سختي، مقاومت و جرم تحت اثر نگاشتهاي تک مولفه اي و دو مولفه‏ اي زلزله

عظيمي نژاد آرش,سروقدمقدم عبدالرضامطالعات اخير نشان داده است که آرايشهاي متفاوت مراکز سختي، جرم و مقاومت نسبت به يکديگر مي تواند تاثير قابل توجهي در رفتار سازه هاي نامتقارن و پارامترهاي پاسخ آنها داشته باشد. با تغيير آرايش مراکز سختي و مقاومت، مقادير بحراني پارامترهاي تغيير شکل نسبي طبقات و شکل پذيري نياز المانهاي سازه اي تغيير کرده و در نتيجه خسارات عناصر سازه اي و غيرسازه اي که نمايانگر عملکرد سازه در حين زلزله است تغيير مي کند. اما کاهش هر يک از اين نوع خسارتها و پارامتر پاسخ متناظر با آن لزوما سبب بهبود وضعيت خسارت نوع ديگر نمي گردد و اهميت خسارات سازه اي و غيرسازه اي مي تواند با توجه به شدت زلزله، ظرفيت تغييرشکل و مقاومت سازه تغيير نمايد. در اين مقاله رفتار سازه با آرايشهاي متنوع سختي و مقاومت در سطوح مختلف زلزله مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور پارامترهاي پاسخ متناسب با خرابيهاي سازه اي و غيرسازه اي نظير تغييرمکان نسبي طبقات و شکل پذيري مدلهاي سه بعدي سازه اي تحت تاثير نگاشتهاي تک مولفه اي و دو مولفه اي محاسبه شدند. نتايج بيانگر آن است که براي هر نوع خرابي متفاوت، نحوه توزيع مطلوب مقاومت و سختي متفاوت بوده که مي بايست با توجه به عملکرد مورد نظر انتخاب شده و مقاومت جانبي اعضا در حين طراحي تعيين گردند.


كليد واژه: ساختمان هاي متقارن، پيچش، توزيع مقاومت، نگاشت دو مولفه
لينک دانلود: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:47 PM
مقايسه ارزيابي پتانسيل روانگرايي با روشهاي مقاومت نفوذ استاندارد (SPT) و اندازه گيري سرعت موج برشي (VS) در جنوب تهران

عسكري فرج اله,دبيري روزبه,كشاورزبخشايش محمدارزيابي پتانسيل روانگرايي آبرفتهاي جنوب تهران با استفاده از دو روش صحرايي آزمايش مقاومت نفوذ استاندارد (SPT) و اندازه گيري سرعت موج برشي (VS) و مقايسه نتايج حاصل از آنها هدف عمده اين تحقيق بوده است. براي ارزيابي قابليت روانگرايي خاکهاي ماسه اي با استفاده از SPT، ازطرح ساده شده سيد- ادريس [1-2] و براي خاکهاي لاي دار از آيين نامه طراحي پلهاي شاهراهي ژاپن [3] استفاده شده است. در روش دوم نيز از طرح ارايه شده توسط انستيتو ملي تکنولوژي و تحقيقات آمريکا (NIST,1999) بهره گرفته شده است [4]. نتايج آزمايشهاي مقاومت نفوذ استاندارد از اطلاعات ژئوتکنيکي 239 گمانه ماشيني حفرشده در نواحي جنوبي تهران جمع آوري شده و سرعت موج برشي خاک نيز با استفاده از نتايج 9 آزمايش لرزه نگاري درون چاهي و 75 آزمايش لرزه نگاري سطحي که توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در گستره خاکهاي تهران به انجام رسيده، استخراج شده است [5]. مقايسه نتايج برآورد پتانسيل روانگرايي با استفاده از دو روش يادشده، مطابقت نسبي نتايج آنها را نشان مي دهد، هرچند که اين نتايج با فرض دارا بودن سمنتاسيون براي خاک به يکديگر نزديکتر است.


كليد واژه: ارزيابي پتانسيل روانگرايي، سرعت موج برشي، آزمايش مقاومت نفوذ استاندارد
لينک دانلود: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:48 PM
کاربرد سيستمهاي هوشمند در طراحي لرزه اي سازه ها بر مبناي تغيير مکان

صافي محمد,تهراني زاده محسنلازمه و ظرفيت سازه در نظر گرفتن رفتار سازه در حالت غيرارتجاعي يا پلاستيک است. در طراحي بر اساس عملکرد جهت تامين شکل پذيري و ميرايي يا جذب انرژي مناسب در سازه لازم است بررسي پاسخ سازه به حالت غيرارتجاعي و ديناميکي گسترش داده شود که اين مساله باعث افزايش تعداد پارامترهاي طراحي و تحليل مي گردد. با توجه به قابليتهاي شبكه هاي عصبي در تحليل و پردازش سريع اطلاعات به نظر مي رسد با استفاده مناسب از آنها بتوان ضمن کاهش نياز به تعيين دقيق تمام پارامترهاي موجود، صرفه جويي قابل ملاحظه اي در هزينه و زمان انجام داد. در اين مقاله كاربردهاي شبكه هاي عصبي در طراحي و ارزيابي لرزه اي بر مبناي تغيير مكان مورد بررسي قرار گرفته و قابليت آنها در گامهاي مختلف تحليل و طراحي مورد بررسي كمي و كيفي قرار گرفته است.


كليد واژه: طراحي بر مبناي تغيير مكان، شبكه عصبي، ارزيابي لرزه اي، عملكرد، مفصل پلاستيك
لينک دانلود: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:49 PM
رفتار لرزه اي بادبندها در سازه ها
بابک اسماعيل زاده
در این مقاله ، پس از معرفی سیستم های بادبندی ، ضریب رفتار R به تقریب در هر یک از موارد تعیین و با مقادیر ذکر شده در آیین نامه 2800 ایران مقایسه گردیده است . نیز شکل پذیری آنها با یکدیگر مقایسه شده و توصیه هایی جهت طراحی عناصر غیر مستهلک کننده این سیستمها ارائه گردیده است .


مبنع: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
لينک دانلود: [تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:49 PM
مقالات نشريه علمي ترويجي پژوهشنامه که در پژوهشکده مهندسي زلزله چاپ ميشود را ميتوانيد از لينک زير دريافت نماييد:
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] 4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B 1+%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87&ordering=newest&searchphrase=all&Itemid=731&option=com_search

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:49 PM
مقالات همايش ملي زلزله و مقاومسازي را میتوانید در تاپیک زیر دانلود نمایید:
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])
این همایش 15 و 16 اسفند سال 86 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان برگزار شده است

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:50 PM
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشنامه بهار 1386

تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمانهای بتنی در زلزله 1382 بم
قسمت اول: مطالعات میدانی
نقدعلی حسین‌زاده، محسن قمی

هدف اصلی این تحقیق ارائه یك روش تحلیل سریع و ساده برای ارزیابی ایمنی لرزه‌ای ساختمانهای بتنی كوتاه و كم ارتفاع خسارت دیده در زلزله بم مي‌باشد. در این روش، ارزیابی بر اساس مشخصه نیرو – جا به‌جایی طبقه اول یا ضعیفترین طبقه انجام مي‌گیرد. معیار ارزیابی ایمنی سازه بر اساس دو پارامتر مقاومت و شكل‌پذیری در حالت زلزله قوی و زلزله شدید استوار است. مكانیزم شكست سازه به صورت خمشی، برشی و برشی- خمشی طبقه‌بندی مي‌شود.
در این مقاله، ابتدا مبانی روش ارزیابی سریع معرفی و سپس، مشخصات دو ساختمان آسیب‌دیده در زلزله بم از قبیل سیستم‌های باربر قائم و لرزه‌بر جانبی، بارگذاری و ... بر اساس بازدیدهای محلی به منظور مطالعات آسیب‌پذیری لرزه‌ای ارائه شده‌است. جزئیات خسارات مشاهده شده در این ساختمانها همراه با تصاویر آن مورد بررسی قرار گرفته‌است. مطالعات تحلیلی شامل مدلسازی دینامیكی غیرخطی و ارزیابی ایمنی لرزه‌ای ساختمانهای مورد نظر در مقاله آتی ارائه خواهد‌شد.متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:50 PM
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشنامه بهار 1386

بررسی نقش مستقیم و غیرمستقیم عوامل زمین‌ساختی و نوزمین‌ساختی در وقوع لغزشها
مطالعه موردی: دامنه‌های شمالی قوشه داغ و دامنه‌های شمال غربی سبلان
مریم بیاتی خطیبی

فعالیتهای زمین‌ساختی و پیامدهای ناشی از آن، از جمله عوامل بي‌ثباتی دامنه‌هاست. در بیشتر موارد، در بخشهای مختلف دنیا پراكندگی اشكال ژئومورفولوژیكی ناشی از بي‌ثباتی دامنه‌ها در كنار خطوط گسل و در اطراف بخشهای فعال از نظر زمین‌ساخت بیشتر است. محققین با عنایت به این مسأله، سعی نموده‌اند نقش زمین‌ساخت و نو زمین‌ساخت را در وقوع این پدیده‌ها با كاربرد روشهای مختلف مطالعه نمایند. در منطقه مورد مطالعه (موقعیت جغرافیایی 38°,15p تا 38°,39p عرض شمالی و 47°,09p تا 47°,30p طول شرقی، واقع بین اهر و مشكین‌شهر) كه پراكندگی لغزشهای بزرگ و كوچك قابل ملاحظه است، فعالیتهای زمین‌ساختی و نوزمین‌ساختی در پدیدار شدن بسیاری از اشكال ژئومورفولوژیكی تقش اساسی ایفا مي‌نمایند، لذا در این مقاله، سعی شده‌است با استفاده از روشهای رقومی و ترسیمی، میزان سهم عوامل مذكور (به طور مستقیم و غیرمستقیم) در وقوع لغزشها تعیین شود. نتایج بررسیهایی كه با اطلاعات حاصل از پایشهای مكانی نیز همراه شده‌است، مبین آن است كه لغزشهای منطقه، معلول عوامل متعددی است كه زمین‌ساخت یكی از آنهاست.متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:50 PM
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشنامه بهار 1386

روشهای برآورد سریع خطرپذیری و خسارت لرزه‌ای بر مبنای پایش شهری
بابك منصوری، كامبد امینی‌حسینی

مدیریت اطلاعات مربوط به جنبش لرزه‌ای، آسیب‌پذیری ساختمانها و شریانهای حیاتی و اقدامات واكنش اضطراری، در برنامه‌ریزی مدیریت بحران ناشی از زلزله و تخصیص به موقع امكانات و اعتبارات نقش بسیار مهمی دارد. تأخیر در دسترسی به این اطلاعات، به از دست رفتن فرصت حساس بعد از وقوع زلزله برای نجات جان محبوسین در زیر آوار منجر مي‌گردد و برنامه‌ریزیهای عملیات مدیریت بحران را مختل مي‌كند. روشهای سنتی جمع‌آوری اطلاعات و برآورد اثرهای زلزله با توجه به مشكلات اجرایی و زمان‌بر بودن آنها همواره اشكالات زیادی را در اقدامات به موقع واكنش اضطراری ایجاد نموده‌است. از این رو، امروزه روشهای پیشرفته نظیر سنجش از دور یا پایش سیستم شبكه لرزه‌نگاری و شریانهای حیاتی، به منظور برآورد سریع خطرپذیری و اثرهای زلزله در اغلب كشورهای پیشرفته جهان مورد استفاده قرار مي‌گیرد. در این مقاله، برخی از روشهای متداول برآورد سریع خطرپذیری و خسارات ناشی از زمین‌لرزه معرفی و بررسی گردیده‌است.متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:50 PM
مدول برشی دینامیكی مخلوطهای رس لاغر– دانه
علی شفیعی، علیرضا سلیمي‌زاد

رسهای مخلوط از انواع مصالح مخلوط با دانه‌بندی گسترده و شامل مصالحی مانند رس، ماسه، شن و حتی قلوه سنگ مي‌باشند. با توجه به استفاده از رسهای مخلوط در هسته سدهای خاكی و نیز وجود این گونه از مصالح در طبیعت، شناسایی رفتار زهكشی نشده این مصالح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، نتایج یك تحقیق آزمایشگاهی به منظور شناخت خواص تغییرشكل تناوبی مصالح مخلوط (شامل مدول برشی و تغییرات فشار آب منفذی) بر روی مخلوطهای رس لاغر– دانه معرفی شده‌است. نتایج این تحقیق، مبین آن است كه مدول برشی و فشار آب منفذی متأثر از حجم بخش دانه‌ای است؛ امّا سطح دانه‌ها تأثیری بر آنها ندارد. همچنین نتایج آزمایشها نشان داد كه رفتار مكانیكی، متأثر از مسیر بارگذاری است.متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:51 PM
بهسازی لرزه ای یك ساختمان 7 طبقه بتن آرمه موجود
علی خیرالدین، علی همتی

برای مقاوم‌سازی ساختمانهای بتن مسلح با سیستم قاب خمشی، اضافه نمودن بادبندهای هم محور فولادی یك روش نسبتاً ساده و مناسب به نظر می رسد؛ زیرا استفاده از سایر روشهای مقاوم‌سازی همانند اجرای دیوارهای برشی و یا استفاده از الیاف پلاستیكی پلی‌مری (FRP) غیر ممكن و یا بسیار پرهزینه است. از طرف دیگر، بادبندهای فلزی هم محور، علی‌رغم سختی زیاد، شكل‌پذیری مناسبی نداشته و گاهی نیز سبب ایجاد اشكالات معماری در سازه می‌شوند. با توجه به این مسأله، باید بر روی چیدمان و محل قرارگیری بادبندها ملاحظات و مطالعات دقیقی به عمل آید تا یك طرح تقویت بهینه ارائه شود.
این مقاله شرح مطالعات آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی یك ساختمان بتن مسلح هفت طبقه با سیستم قاب خمشی متوسط در شهر سمنان می باشد، كه به علت ارتفاع كم تیرهای آن، مطابق آیین‌نامه زلزله ایران و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، سیستم دال تخت محسوب و مقاوم‌سازی شد. مقاوم‌سازی لرزه‌ای، با افزودن چیدمانهای گوناگون و قابل اجرای مهاربندهای فولادی به ساختمان انجام شد. به عبارت دیگر با افزودن بادبندها تا ترازهای مختلف ساختمان و با توجه به سطوح عملكرد سازه‌ای، طرح بهینه انتخاب شده ‌است. كفایت این طرح با استفاده از تحلیلهای استاتیكی غیرخطی و ارضای شرایط پذیرش دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود و دستورالعملهای FEMA-356 و ATC-40 به انجام رسیده‌است. جزئیات اجزای تقویت شده با استفاده از ورق نیز ارائه شده‌است.متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:51 PM
بررسی رفتار تونلها در برابر زلزله
محبوبه میرزایی، ساسان عشقی، اکبر واثقی

برای مقاوم‌سازی ساختمانهای بتن مسلح با سیستم قاب خمشی، اضافه نمودن بادبندهای هم محور فولادی یك روش نسبتاً ساده و مناسب به نظر می رسد؛ زیرا استفاده از سایر روشهای مقاوم‌سازی همانند اجرای دیوارهای برشی و یا استفاده از الیاف پلاستیكی پلی‌مری (FRP) غیر ممكن و یا بسیار پرهزینه است. از طرف دیگر، بادبندهای فلزی هم محور، علی‌رغم سختی زیاد، شكل‌پذیری مناسبی نداشته و گاهی نیز سبب ایجاد اشكالات معماری در سازه می‌شوند. با توجه به این مسأله، باید بر روی چیدمان و محل قرارگیری بادبندها ملاحظات و مطالعات دقیقی به عمل آید تا یك طرح تقویت بهینه ارائه شود.
این مقاله شرح مطالعات آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی یك ساختمان بتن مسلح هفت طبقه با سیستم قاب خمشی متوسط در شهر سمنان می باشد، كه به علت ارتفاع كم تیرهای آن، مطابق آیین‌نامه زلزله ایران و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، سیستم دال تخت محسوب و مقاوم‌سازی شد. مقاوم‌سازی لرزه‌ای، با افزودن چیدمانهای گوناگون و قابل اجرای مهاربندهای فولادی به ساختمان انجام شد. به عبارت دیگر با افزودن بادبندها تا ترازهای مختلف ساختمان و با توجه به سطوح عملكرد سازه‌ای، طرح بهینه انتخاب شده ‌است. كفایت این طرح با استفاده از تحلیلهای استاتیكی غیرخطی و ارضای شرایط پذیرش دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود و دستورالعملهای FEMA-356 و ATC-40 به انجام رسیده‌است. جزئیات اجزای تقویت شده با استفاده از ورق نیز ارائه شده‌است.متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:51 PM
شروعی بر حل تانسور گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های ایران با استفاده از داده‌های شبکه ملی باند پهن لرزه‌نگاری ایران (INSN)
علیرضا علینقی

مؤلفه‌های تانسور گشتاور لرزه‌ای همچون پارامترهای مکان و زمان وقوع یک رویداد لرزه‌ای، از مشخصات اصلی یک زمین‌لرزه محسوب می‌شوند که آگاهی از آنها برای مدلسازی حرکات جنبش زمین ضروری است. هدف از این مطالعه، حال گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های کوچک تا متوسط (3.5<M<6) فلات ایران است که از یک سو مراکز بین‌المللی زلزله‌شناسی با استفاده از داده‌های دورلرزه‌ای حل تعداد محدودی از آنها را ارائه داده‌اند و از سوی دیگر، در تکمیل فهرست حل گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌ها و تبیین رژیم لرزه‌زمین‌ساخت مناطقی که فاقد زمین‌لرزه‌های بزرگ هستند حائز اهمیت بسیار می‌باشند. در این نوشتار، موج نقشهای چهار زمین‌لرزه متوسط که در پایگاههای شبکه ملی لرزه‌نگاری باندپهن ایران (INSN) به ثبت رسیده‌است و حل مرجع آنها نیز موجود می‌باشد در حیطه فرکانسی 01/0 تا 03/0 هرتز وارون و مؤلفه‌های تانسور گشتاور لرزه‌ای آنها محاسبه شده‌است.
نتایج این بررسی مبیـّن آن است که حداقل برای زمین‌لرزه‌های متوسط با پیش فرض نقطه‌ای بودن کانون زمین‌لرزه می‌توان با استفاده از داده‌های شبکه باندپهن ایران در فواصل ناحیه‌ای، چشمه لرزه‌ای را مدلسازی کرد و به حل قابل اتکا به منظور گنجانیدن در فهرست حل گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های فلات ایران دست یافت.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:52 PM
مشکلات تهران در مقابله با زلزله از دیدگاه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و راهکارهایی برای حل آنها
محمود حسینی

در این مقاله با توجه به اهمیت فوق‌العاده شهر تهران از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره از یک سو و لرزه‌خیزی زیاد آن از سوی دیگر، ابتدا اهــّم مطالعات انجام شده در خصوص برنامه‌ریزی و طراحی شهری با در نظر گرفتن سوانح طبیعی و نیز مطالعات خاص تهران در این رابطه با اختصار مرور گردیده، سپس مشکلات تهران از دیدگاههای برنامه‌ریزی و طراحی شهری، بویژه مشکلاتی که نحوه مقابله با زلزله احتمالی آینده را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهند، معرفی و تشریح و نهایتاً راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع آنها ارائه شده‌است. از اهـّم مطالبی که به آنها پرداخته‌شده می‌توان مسائل جمعیتی، کمبود امکانات زیربنای، توسعه نامناسب توزیع ناهمگون مراکز خدمات شهری و عدم تناسب بافت ساختمانها با شرایط ساختگاهی را نام برد. در راهکارهای ارائه‌شده، هم جنبه‌های اصلاح وضع موجود و هم بازنگری طرح جامع شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته‌است. بی‌تردید بکارگیری این راهکارها می‌تواند آمادگی این شهر را برای رویارویی با زلزله محتمل آینده بیشتر نماید و پیامدهای ناگوار آن را کاهش دهد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:52 PM
پل دره سعیدآباد تبریز و نیاز مبرم به بهسازی
ارژنگ صادقی

پلها از شریانهای مهم حیاتی سازه‌ای می‌باشند. آنها نه تنها به انتقال وسایل نقلیه از روی موانع کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند نقش کلیدی در مواقع بحرانی ایفا نمایند. وجود پلهای سالم پس از سوانح طبیعی مانند زلزله می‌تواند کار امدادرسانی را تسهیل نماید؛ لذا حصول اطمینان از وجود پلهای با آسیب‌پذیری کم در مسیر راههای مواصلاتی اصلی، امری الزامی است.
پل دره سعید‌آباد در دره لرزه‌خیز شبلی قرار دارد و از جمله پلهای مهم مسیر اصلی تبریز – تهران می‌باشد. این پل در حدود 45 سال پیش ساخته شده‌است. به‌علت عدم نگهداری صحیح، پل مذکور دچار آسیبهای جدی سازه‌ای شده و تعمیرات مختلفی بر روی آن انجام شده‌است؛ لکن روند افزایش آسیبهای وارد به پل به‌علت عدم چاره‌جویی اساسی ادامه داشته و اکنون به مراحل بحرانی رسیده‌است.
در این مقاله، اشکالات عمده پل دره‌سعیدآباد از نظر لرزه‌ای مطرح و نشان داده شده‌است که باید هر چه زودتر تمهیداتی جدی برای این پل مهم اندیشیده شود.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:52 PM
یك روش معكوس برای تعیین خواص دینامیكی قابهای برشی دوبعدی و سه‌بعدی
كاظم چوپانی، ناصر خاجی


عکس‌العمل سازه‌ها درمقابل بارگذاری دینامیكی به خواص دینامیکی آنها بستگی دارد. در این تحقیق، برای برآورد خواص مزبور (كه در عمل امكان اندازه‌گیری مستقیم آنها وجود ندارد) از روشی معكوس استفاده شده‌است. این روش كه خواص دینامیكی را از طریق كمیتهای دیگر (كه در عمل قابل اندازه‌گیری هستند) محاسبه می‌كند، برمبنای معكوس‌كردن مدل ریاضیِ بیانگرِ رفتارِ فیزیكی سیستم استوار است. همانند سایر مسائل معكوس رایج، تكین شدن ماتریس مشخصه مشكل اساسی است. روش تفكیك مقادیر تكین برای تشخیص بدخیمی مدل ریاضی معكوس به‌كار می‌رود. برای بیان توانمندیهای این متدولوژی، قابهای برشی دو و سه‌بعدی مورد بررسی قرارگرفته‌اند. برای آنكه مقادیر موردنظر برای پاسخ سازه به‌واقعیت نزدیك باشد، با استفاده از مفاهیم اصلی تئوری دینامیك سازه‌ها، پاسخ سیستم حاصل شده و برای محاسبه خواص دینامیكی سیستم، مورد استفاده قرار گرفته‌است. نتایج حاصل از این متدولوژی، مبیـّن توانایی آن برای محاسبه قابل‌قبول خواص دینامیكی قابهای مزبور است.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:52 PM
مدلسازی میانقاب مصالح بنایی با نرم‌افزار SAP2000
محمدرضا صافدل، فریبرز ناطقی الهی


میانقابها بر روی مقاومت، سختی و شکل‌پذیری قابهای میان‌پر تأثیر دارند، با وجود این، هنوز هم در طراحی‌های متداول سازه‌های قاب‌دار، به دلیل وجود پارامترهای بیشمار مؤثر و نبود یک مدل تحلیلی ساده، میانقابها را جزء اعضای غیرسازه‌ای در نظر گرفته، از مدل کردن آنها چشم‌پوشی می‌شود.
در این مقاله، روشی برای مدلسازی میانقاب مصالح بنایی به کمک یکی از نرم‌افزارهای متداول طراحی سازه‌ها معرفی شده‌است که در آن هر میانقاب با سه دستک فشاری با مشخصات نیرو – تغییرشکلی که بر پایه رفتار اورتروپیک دیوار مصالح بنایی حاصل شده ، جایگزین شده‌است. نمونه‌های آزمایش شده‌ای که پیشتر به کمک نرم‌افزار ANSYS 5.3 نیز تحلیل شده‌‌بودند، انتخاب و این‌بار به کمک نرم‌افزار 2000 SAP مدلسازی و تحلیل شده‌اند. مقایسه نتایج تحلیلها نشان دهنده دقت قابل قبول مدل معرفی شده می‌باشد .


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:52 PM
برآورد مشخصات دینامیکی سدهای خاکی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی
محمد داودی، عادل تابناک


در این مقاله ابتدا به تشریح تعدادی از روابط معمول در برآورد فرکانس طبیعی سدهای خاکی تشریح، سپس با اشاره به توانایی شبکه عصبی (Neural Network) در قدرت یادگیری از محیط و توانایی تعمیم‌دهی، انواع مختلف شبکه‌های مذکور در حل مسائل پیچیده بیان گردیده‌است. از بین شبکه‌های مختلف، شبکه عصبی پرسپترون به دلیل کاربردهای موفق در حل مسائل مختلف مهندسی با جزئیات بیشتری تشریح شده‌است. در ادامه، ضمن شرح مختصر مطالعه موردی انجام شده در زمینه بررسی توانایی شبکه عصبی پرسپترون در پیش‌بینی پاسخ و رفتار مصالح یک سد خاکی‌ در زمان وقوع زمین‌لرزه، کاربرد شبکه‌های عصبی در تخمین توابع و برآورد مشخصات دینامیکی سدهای خاکی بررسی گردیده‌است. بدین منظور، ابتدا اولین فرکانس مودی 50 سد خاکی همگن با مشخصات هندسی فرضی با استفاده از رابطه تجربی اونر به‌دست آمد و در آموزش 5 شبکه عصبی مختلف مورد استفاده قرارگرفت. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از توانایی زیاد شبکه عصبی در تخمین توابع پیچیده حتی با تعداد داده‌های کم می‌باشد.
در ادامه مطالعات، یک شبکه عصبی پرسپترون با استفاده از فرکانسهای مودی 24 سد خاکی مختلف در دنیا که از نتایج آزمایشهای ارتعاش اجباری، محیطی و نگاشتهای زمین‌لرزه‌های ضعیف جمع‌آوری گردیده، آموزش داده‌شد. نتایج مطالعات مذکور نشان می‌دهد که با وجود کم بودن تعداد داده‌های در دسترس از فرکانس‌های اندازه‌گیری‌شده سدهای خاکی، نتایج پیش‌بینی شبکه عصبی از دقت مناسبی برخوردار است و در برخی موارد، فرکانس طبیعی سد را دقیقتر از برخی روابط تجربی برآورد می‌کند. طبیعی است که با افزایش داده‌های آموزشی و همچنین افزایش پارامترهای ورودی مؤثر در رفتار دینامیکی سد می‌توان به شبکه‌ای با قدرت تعمیم‌دهی بیشتر دست یافت.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:53 PM
تأثیر نوع گسل، بزرگای زلزله و اثر فاصله برای گسلش ناهمگن بر حركات توانمند زمین در حوزه نزدیك گسل
محمدرضا قائمقامیان، بهنام خلیلی


در این مقاله، جنبش نیرومند زمین در حوزه نزدیك گسل با در نظرگرفتن توزیع غیریكنواخت لغزش بر روی سطح گسل مورد بررسی قرار گرفته‌است. مناطقی بر روی گسل كه جابه‌جایی بیشتری نسبت به جابه‌جایی میانگین دارند به عنوان اسپریتی مشخص شده‌اند. به این ترتیب، حركات زمین در حوزه نزدیك گسل با استفاده از مدل چشمه محدود و توابع تئوری گرین برای محیط نامحدود شبیه‌سازی شده و نحوه تأثیر هر یك از پارامترهای عمومی گسل، كه بر اساس تحقیقات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی بر روی زلزله‌های مهم و گسل مسبب آن قابل تعیین هستند، نظیر ابعاد (طول و عرض) گسل، گشتاور لرزه‌ای و زاویه شیب گسل بر مشخصات پالس حوزه نزدیك گسل به‌صورت عددی و پارامتری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ‌است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:53 PM
مطالعه پارامترهای زلزله‌شناسی و اثر ساختگاهی با استفاده از نگاشتهای زلزله داهوئیه (زرند)
محمدرضا قائمقامیان، علیرضا نوجوان

مطالعه پراكندگی خسارت در زلزله‌های مختلف مبیـّن اهمیت تأثیر ساختگاه بر مشخصات زمین‌لرزه می‌باشد. امواج زلزله در هنگام انتشار از سنگ بستر به سطح زمین تحت اثر خصوصیات دینامیكی آبرفت در فركانس‌های خاصی تقویت و یا تضعیف می‌شوند. در صورت برابری این فركانس با فركانس طبیعی سازه، پدیده تشدید رخ می‌دهد که این پدیده سازه را تخریب می‌کند. در این تحقیق، اثر ساختگاه با استفاده از نگاشتهای ثبت‌شده در زمین‌لرزه داهوئیه در27 ایستگاه شتابنگاری واقع درمحدوده 54 تا 59 درجه طول ‌و 29 تا 32 درجه عرض‌ جغرافیایی بررسی شده‌است. در این بررسی، ابتدا تابع بزرگنمایی ساختگاه با استفاده از نسبت طیفی مؤلفه افقی به قائم (HV/SR) در حوزه فرکانسی محاسبه شده‌است. سپس با استفاده از تابع بزرگنمایی محاسبه‌شده در هر ساختگاه، فرکانس غالب ساختگاه تعیین و بر اساس فرکانس غالب به‌دست‌آمده، ساختگاههای مورد مطالعه طبقه‌بندی گردیده‌است. بر اساس این طبقه‌بندی از مجموع 27 ایستگاه ثبت‌کننده زلزله اصلی زرند، 5 ساختگاه در طبقه خاکهای با سختی متوسط (گروه III) و 22 ساختگاه در طبقه نرم (گروه IV) قرار گرفتند. به‌منظور مقایسه نتایج نیز از روشهای آیین نامه 2800 وUBC,1997 استفاده شده‌است. پس از دسته‌بندی ساختگاهها، طیف پاسخ شتاب برای مؤلفه‌های افقی و قائم نگاشت ثبت‌شده در هر طبقه‌بندی محاسبه شده‌است. پس از آن طیفهای پاسخ محاسبه‌شده برای مؤلفه افقی در ساختگاههای هر طبقه با طیفهای طراحی ارائه‌شده در آیین‌نامه 2800 ویرایش اول (مصوب 1366)، ویرایش دوم (مصوب آذرماه 1378) و ویرایش سوم (مصوب 1384) مقایسه شده‌است. این مقایسه مبیـّن آن است که طیفهای ارائه‌شده در ویرایش سوم آیین‌نامه 2800 همخوانی خوبی با نتایج تجربی نشان می‌دهند.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:53 PM
مروری بر الگوریتم کنترل بهینه آنی یانگ
امید بهار

الگوریتم کنترل بهینه آنی روشی است قدرتمند برای کنترل سازه‌هایی که تحت اثر بارهای پیش‌بینی نشده مانند بادهای شدید یا زلزله قرار گرفته‌اند؛ اما این الگوریتم نسبت به گامهای زمانی انتخاب‌شده برای تحلیل بسیار حساس است. از طرف دیگر، یافتن یک ماتریس وزن مناسب برای آن نیز چندان ساده نیست. در این مقاله در ابتدا روشی ساده، مستقیم و منسجم برای یافتن روابط کنترل بهینه آنی ارائه‌شده و سپس مشکل گام زمانی مورد بررسی قرار ‌گرفته‌است. همچنین، نشان داده شده‌است که در این روش فقط روابط کنترل حلقه بسته قابل دستیابی است و روابط کنترل حلقه باز و کنترل حلقه باز – بسته معنی‌دار نیستند. برای تشریح کارایی سیستم کنترل بهینه آنی در مقایسه با دیگر روشهای کنترل بهینه از یک سازه هشت طبقه برشی مجهز به یک سیستم میراگر جرم فعال (AMD) استفاده شده‌است.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:53 PM
معرفی سیستم اطلاعاتی لرزه‌ای
علیرضا علومی، امیر منصور فرهبد

بررسی و پردازش حجم وسیعی از داده‌های لرزه‌ای، بایگانی و نگهداری آنها تنها در قالب یک سیستم اطلاعاتی (IS) میسـّر است. با بکارگیری چنین سیستمی، نمایش وابستگی اطلاعات و امکان دسترسی به آنها توسط کاربران و استفاده کنندگان نیز به ‌صورتی سریع‌تر و آسانتر قابل اجرا خواهدبود.
در چنین سیستمی، از یک طرف داده‌ها باید بر اساس ویژگیهایشان از قبیل حجم، نوع و میزان نیاز به دسترسی بررسی شوند و از طرف دیگر، میزان ارتباط آنها با یکدیگر مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی برای آن تهیه کرد.
در این مطالعه سعی شده‌است در مورد یک سیستم اطلاعاتی لرزه‌ای که قابلیت الگوبرداری برای داده‌های شتابنگاری را هم دارد، در قالب تهیه یک مدل بانک اطلاعاتی که هسته و قسمت اصلی یک سیستم اطلاعاتی می‌باشد، بروشنی بیان شود. داده‌های ذخیره‌شده در این بانک اطلاعاتی لرزه‌ای، عبارتند از:

اطلاعات مربوط به شبکه و ایستگاهها؛

فیلترهای اعمال‌شده بر روی داده‌های دریافت‌شده و تجهیزات مستقر در ایستگاهها؛

اطلاعات مربوط به یک رویداد لرزه‌ای و بایگانی آنها؛

شیوه پردازش یک رویداد و نتایج حاصل از آن.

با بررسی داده‌های مربوط به هر کدام از این چهار بخش، هر یک از آنها با کمک نمودار Entity Relationship Model(ERM) مدلسازی می‌شوند و در نهایت ادغام (link) آنها با یکدیگر مدل کامل یک بانک اطلاعاتی لرزه‌ای را تشکیل می‌دهد. با در دست داشتن این مدل، راه‌اندازی یک سیستم اطلاعاتی امکانپذیر خواهدبود.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:53 PM
گزارش مقدماتی پدیده‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی
مرتبط با زلزله 11/1/1385 درب آستانه (سیلاخور)
محمدرضا مهدویفر، وحید تاجیک

در ساعت 4:47:02 (به وقت محلی)، روز 11 فروردین ماه 1385، زمین لرزه‌ای با بزرگی1.6 ML=، در محدوده جنوب‌شرقی بروجرد رخ داد. زمین‌لرزه 62/33 درجه عرض‌شمالی و 91/48 درجه طول خاوری و با عمقی در حدود 14 کیلومتر به وقوع پیوست و شدت رو مرکز VIII در مقیاس شدت مرکالی تخمین زده‌شده است. زمین‌لرزه با پدیده‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی فراوانی همراه بوده‌است. مهمترین پدیده ژئوتکنیکی مشاهده شده، تفاوت تخریب در دشت و مناطق قرار گرفته بر روی دامنه‌های سنگی می‌باشد که شاهدی آشکار از تأثیر ساختگاه است. علاوه‌بر آن، پدیده روانگرایی در شش نقطه از دشت سیلاخور شامل اطراف روستاهای لبان، عربان، الک‌آباد، کارخانه سفیدکن، حیدر‌آباد و باباپشمان دیده شده‌است که روانگرایی ایجاد شده در لبان پایین همراه با گسترش جانبی بوده‌است. به‌رغم ایجاد ریزشهای فراوان در اطراف روستاهای آسیب‌دیده، آثاری از وقوع زمین‌لغزشهای پیوسته و عمیق مشاهده نشده و زلزله تنها موجب تجدید فعالیت برخی از زمین‌لغزشهای موجود در منطقه شده‌است. علاوه‌بر پدیده‌های مذکور، آثار فرونشست در نقاط محدودی از منطقه نیز مشاهده گردیده‌است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:54 PM
بررسی گسیختگی‌های سطحی ناشی از زمین‌لرزه ششم آذرماه 1384 جزیره قشم
مجید شاه‌پسندزاده، خالد حسامی

در این بررسی، نونه واحدی از گسیختگی سطحی هملرز در پهنه چین‌خورده ساده کوههای زاگرس (جنوب‌خاور ایران) ثبت شده‌است. بنابر مشاهدات صحرایی، زلزله ششم آذر ماه 1384 جزیره قشم با گسیختگی شیبداری رو به شمال و روند شمال خاور- جنوب‌باختر با بیشینه جابه‌جایی تقریباً سه سانتیمتر همراه بوده‌است. مشاهدات صحرایی با سازوکار گزارش شده این زلزله همخوانی داشته و نشانه گسلش معکوس با مؤلفه کوچک راستالغز راست‌بر بر روی گسلی با روند 240 تا 260 درجه است. گسیختگی سطحی هملرز دیگری در راستای گسلی با روند شمال، شمال باختر با بیشینه جابه‌جایی راستالغز راست‌بر تقریباً 5/1 سانتیمتر توسعه یافته‌است. به‌نظر می‌رسد این زلزله بر اثر چکانش گسل راستالغز راست‌بر با روند 300 درجه توسط رویداد اول رخ داده‌است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:54 PM
مطالعه تحلیلی رفتار هیسترزیس ستونهای با قید افقی تحت بارهای رفت و برگشتی
بهرخ حسینی‌هاشمی، الله‌رضا مرادی گروسی

در اكثر ساختمانهای اسكلت فولادی در ایران به دلیل عدم وجود ستونهای با مقاطع مناسب، از ستونهای با قید افقی، استفاده می‌شود؛ لیکن در آیین‌نامه‌ها برای طراحی لرزه‌ای آنها اطلاعات کافی درباره رفتار این نوع مقاطع وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی، رفتار غیرخطی این نوع ستونها بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از ANSYS، رفتار كمانشی و هیسترزیس این نوع ستونها با توجه به تأثیر فاصله قیدها و ضخامت آنها در فواصل 30، 40 و 50 و ضخامتهای 8/0، 1 و 2/1 سانتیمتر تحلیل شده‌است، علاوه برآن، تأثیر فاصله قیدها به همراه اثر اجرای نادرست این قیدها در عملکرد زلزله‌های گذشته با حالت تحلیل رایانه‌ای مقایسه و با بهره‌گیری از فرمول‌های آیین‌نامه‌ای و نتایج حاصل از رفتار لرزه‌ای این ستونها، تأثیر فاصله و ضخامت قید‌ها بررسی گردیده است.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:54 PM
بررسی وضعیت خطرپذیری لرزه‌ای شهر تهران
کامبد امینی‌حسینی، محمدکاظم جعفری

رشد ناهماهنگ و غیر اصولی شهر تهران بویژه طی چند دهه اخیر، به افزایش آسیب‌پذیری آن در برابر زلزله‌ای شدید منجر گردیده است. به منظور کاهش صدمات و تلفات ناشی از زلزله در تهران، لازم است خطرپذیری لرزه‌ای این شهر بررسی گردد تا بر اساس آن بتوان نسبت به انجام مطالعات تکمیلی و کارهای اجرایی اقدام نمود. در این مقاله، ضمن مرور و مقایسه اجمالی مطالعاتی که در رابطه با موضوعات مرتبط با خطرپذیری لرزه‌ای شهر تهران از دیدگاههای مختلف (برآورد خطر زلزله، مطالعات ژئوتکنیک لرزه‌ای، برآورد آسیب‌پذیری مستحدثات و وضعیت مدیریت خطرپذیری) انجام شده است، وضعیت موجود در هر بخش بررسی و تحلیل شده و پیشنهادهایی نیز برای انجام مطالعات تکمیلی در بخشهای مرتبط ارائه گردیده است.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:54 PM
بررسی خواص غیرخطی در ساختگاههای زلزله چنگوره- آوج و تعیین پارامترهای دینامیکی
ساختگاه با استفاده از تحلیل بازگشتی
محمدرضا قائمقامیان، علیرضا نوجوان

در این مقاله خواص غیرخطی در ساختگاههای زلزله چنگوره - آوج با محاسبه تابع بزرگنمایی ساختگاه و محاسبه تغییرات فرکانس غالب آن بررسی شده‌است . با توجه به رفتار غیرخطی خاک در شتابهای زیاد، ساختگاههایی که در این زلزله شتاب زیادی را تجربه نموده‌اند، بررسی گردیده‌اند. بدین منظور در ایستگاههای آوج، آبگرم، چنگوره، رزن، شیرین‌سو، درسچین و کبودرآهنگ که PGA از 90cm/s2 بیشتر بوده و رفتار غیرخطی در آنها محتمل است، بررسی و تابع بزرگنمایی آنها برای قسمت اصلی و انتهایی زلزله اصلی قسمت اصلی پس‌لرزه‌ها محاسبه و با هم مقایسه شده‌است. ازمیان این ساختگاهها، چهارساختگاه آوج، آبگرم، کبودرآهنگ و شیرین‌سو رفتار غیرخطی از خود نشان دادند که خواص دینامیکی خاک در این ساختگاهها با استفاده از تحلیل بازگشتی ارزیابی شده‌است.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:54 PM
گسل رازک و عوارض ریخت زمین‌ساختی مرتبط با آن
خالد حسامی، هادی طبسی

گسلهای امتدادلغز شمالی- جنوبی در پی سنگ زاگرس از آثار و بقایای کوهزایی پان آفریکن است که در نتیجه کوهزایی زاگرس از حوالی کرتاسه پایانی مجدداً شروع به فعالیت نموده و راستای عمومی زاگرس (شمال‌غرب- جنوب‌شرق) را قطع کرده‌اند. گسل رازک با راستای عمومی شمالی- جنوبی یکی از مهمترین گسلهای امتدادلغز پی‌سنگی در زاگرس می‌باشد که از مدتها پیش شناسایی شده و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌است. مشاهده افراز گسلی (Fault Scarp) و آبراهه‌های جابه‌جا شده در طول بخش جنوبی گسل رازک مبیـّن آن است که سازوکار غالب در طول این گسل از نوع امتدادلغز راستگرد با یک مؤلفه شیب لغز عادی می‌باشد. اگرچه نمی‌توان به‌درستی رویداد زمین‌لرزه‌ای را به فعالیت این گسل نسبت داد، شواهد ریخت‌شناختی بر فعالیت این گسل دلالت دارد.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:55 PM
بررسی زلزله‌شناسی و زلزله‌شناسی مهندسی زمین‌لرزه 6/9/84 جزیره قشم (خلیج فارس) با بزرگای 6 = Mw
دکتر مهدی زارع


زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 6.0 = Mw در ساعت 13:52:00 (به وقت محلی) روز 6 آذر 1384 در ناحیه مرکزی جزیره قشم به وقوع پیوست. این زمین‌لرزه موجب کشته شدن هشت نفر و مجروح گردیدن حدود 50 نفر شد. زمین‌لرزه مذکور بر روی یک روند ساختاری با راستای شمال‌شرق- جنوب‌غرب و با سازوکار فشاری رخ داد. در این مقاله با مطالعه ده نگاشت شتابنگاری ثبت‌شده در شبکه ملی شتابنگاری کشور، ویژگیهای زلزله‌شناختی و زلزله‌شناسی مهندسی این زمین‌لرزه بررسی شده‌است.
زلزله قشم با بیشینه شتاب افقی حدود 0.33 g در ایستگاه شتابنگاری سوزا در فاصله کانونی 30 کیلومتر ثبت شد. نگاشتهای شتابنگاری این زمین‌لرزه در فاصله‌های کانونی 30 تا 120 کیلومتری ثبت شده‌اند. ژرفای کانونی زلزله با توجه به شتابنگاشتهای ثبت‌شده در ایستگاههای شتابنگاری قشم و سوزا حدود 16 کیلومتر (5± کیلومتر) برآورد گردید. بررسی بیشینه شتاب نشانه بالاتر بودن مقدارهای بیشینه شتاب در مؤلفه موازی گسل (شمال‌شرق- جنوب‌غرب) نسبت به مؤلفه عمود بر گسل بویژه در نزدیکترین نگاشتها به کانون زمین‌لرزه است. از سوی دیگر، با بررسی دوام جنبش زمین بیشتر بودن نسبی دوام جنبش بر روی مؤلفه قائم و افزایش میزان آن روی هر دو مؤلفه- با دور شدن از کانون زمین‌لرزه مشخص می‌شود. با توجه به وضعیت زمین‌ساختی منطقه می‌توان صفحه گسل با شیب به سوی شمال‌غرب را به‌عنوان صفحه گسل مسبب معرفی نمود.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:56 PM
بررسی پاسخهای قابهای با نامنظمی جرم در ارتفاع با روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مدی
مجتبی دیرباز، محسن غفوری آشتیانی، عبدالرضا سروقدمقدم

امروزه با ورود دستورالعملها و فلسفه‌های جدید طراحی که از معیار رفتار برای طراحی سازه‌ها استفاده می کنند، موضوع برآورد لرزه ای سازه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار تحقیقات زیادی در این زمینه در حال انجام می باشد. در این راستا، استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی در تخمین عملکرد سازه‌ها در هنگام زلزله بسیار مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. اخیراً برای بهبود هر چه بیشتر روش استاتیکی فراینده غیرخطی، روش استاتیکی فزاینده غیرخطی مدی (MPA) توسط چوپرا و گوئل ارائه شده است که امکان ملحوظ نمودن تمامی مدهای مؤثر در پاسخ سازه را به کاربر می دهد. رفتار ساختمانهای نامنظم در زلزله‌های گذشته، نشان می دهد که رفتار مطلوبی نسبت به ساختمانهای منظم نداشته اند. پس ارزیابی مناسبتر نیاز می باشد و بهتر است که این ارزیابی با روشها و تفسایرهای ساده همراه باشند. که در این تحقیق، روش MPA در این سازه‌ها مورد مطالعه شده است.
در این راستا، سی قاب فولادی که در آنها پارمترهای تعداد طبقات (هشت، و دوازده و شانزده)، موقعیت طبقه نامنظم (پایین، وسط و بالا) و نسبت جرمی طبقه نامنظم به طبقات دیگر (50،150 و 300 درصد) متغییر بودند، مورد بررسی قرارگرفته اند. تغییر در هر کدام از پارامترهای مذکور، باعث تغییر ویژگیهای دینامیکی سیستم گردیده است.
هدف، مشاهده رفتار قابهای با نامنظمی جرم در ارتفاع و مقایسه نتایج MPA با روش دقیق تاریخچه زمانی غیرخطی (NLTH) می باشد. در این تحقیق پارامتر نسبت تغییرمکان نسبی طبقات که اهمیت خاصی در برآورد میزان آسیب‌پذیری سازه دارد و برش طبقات مورد بررسی قرار گرفته اند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تغییر در نسبتهای جرمی و محل نامنظمی تأثیر کمی در نتایج MPA می گذارد؛ اما متوسط تغییر مکان نسبی طبقه در روش MPA اختلاف زیادی نسبت به روش دقیق تاریخچه زمانی غیرخطی ندارد. مقایسه نمودارهای برش طبقات با نسبت تغییرمکان نسبی نیز مبیـّن آن است که MPA نسبت به محل نامنظمی و نسبت جرمی حساستر و باسخها به روش دقیق نزدیکتر است.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:56 PM
ارزیابی عملکرد سازه‌های قاب خمشی فولادی با دستورالعمل Fema 351
بهرخ حسینی هاشمی، فرهاد بهنام فر، سید امیر غریب زاده


روش ارزیابی عملکرد در Fema 351، روش ساده ای برای ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه‌های قاب خمشی فولادی موجود می باشد و برای ساختمانهای منظم کاربرد دارد.
در این مقاله ابتدا سازه‌های سه، شش، نه و دوازده طبقه با روش استاتیکی خطی استاندارد 2800 طراحی شدند. سپس با دستورالعمل Fema 351 برای دو سطح خطر یک و دو و با دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی خطی، برای هر طبقه از سازه‌ها، سطح اطمینان با توجه به دو پارامتر جابه جایی نسبی بین طبقاتی و نیروی محوری ستونها به دست آمده است.
در بررسی عملکرد سازه‏ ها با پارامتر جابه ‏جایی نسبی بین طبقاتی، در روش استاتیکی غیرخطی در Fema 351 مقادیر سطح اطمینان پایینی حاصل می‏شود؛ ولی از روش دینامیکی خطی برای سازه‏ های نه و دوازده طبقه نتایج قابل قبولی به دست می‏آید.
در بررسی عملکرد سازه‌ها با پارامتر نیروی محوری ستونها، روش استاتیکی غیرخطی مقادیر سطح اطمینان بیشتری نسبت به ظرفیت سازه برآورد می شود؛ اما روش دینامیکی خطی مقادیر قابل قبولی ارائه می دهد. در نتیجه، استفاده از دستوالعمل Fema 351 با روش دینامیکی خطی برای کلیه سازه‌های فولادی قاب خمشی نتایج قابل قبولی دارد و از این روش می توان به سادگی برای ارزیابی عملکرد سازه‌های قاب خمشی فولادی استفاده کرد.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:56 PM
ارزیابی عملکرد سازه‌های فولادی قاب خمشی با اهمیت زیاد با دستورالعمل بهسازی لرزه ای
بهرخ حسینی هاشمی ،فرهاد بهنام فر، سیدامیر غریب زاده

آیین نامه‌های موجـود طراحی سازه‌های مقاوم برای طراحی سازه‌های جدید کاربرد دارند؛ اما برای ارزیابی سازه‌های ساخته شده بر اساس آیین نامه‌های قبلی نمی توان از آیین نامه‌های طراحی سازه‌ها (آیین 2800) استفاده کرد و باید از دستورالعملهایی مانند ، ، بهسازی لرزه ای ایران، و که با استفاده از مفهوم طراحی بر اساس عملکرد به ارزیابی و بهسازی سازه‌ها می پردازند، استفاده نمود.
در این مقاله، ابتدا سازه‌های بیمارستان 3، 6، 9 و 12 طبقه به روش استاتیکی خطی استاندارد 2800 طراحی شدند و سپس با دستورالعمل بهسازی لرزه ای، در دو سطح خطر 1 و 2 ارزیابی و معیارهای پذیرش اعضا کنترل شد. برای ارزیابی كلیه سازه‌ها از روش استاتیكی غیرخطی و برای سازه 12 طبقه علاوه بر روش استاتیکی غیرخطی از روش دینامیکی خطی نیز استفاده شد.
ارزیابی عملکرد سازه‌های فولادی قاب خمشی، مبیـّّن آن است که سازه‌های کوتاه طراحی شده با استاندارد 2800، در ارزیابی با دستورالعمل بهسازی رفتار نسبتاً مناسبی از خود نشان می دهند؛ ولی سازه‌های متوسط و بلند عملکرد نامناسبی در ستونهای طبقات پایین تر از خود نشان می دهند. یکی از دلایل این عملکرد، اعمال اثر همزمان مؤلفه‌های زلزله برای سازه‌ها در دستورالعمل بهسازی مــی باشد که این اثر در طراحی با استاندارد 2800 اعمال نشده است.
کلید واژه‌ها: سازه فولادی قاب خمشی، ارزیابی لرزه ای، استاندارد 2800، دستورالعمل بهسازی


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:57 PM
نقد و بررسی ضوابط یین‏نامه زلزله ایران در مورد سازه‏های تركیبی در ارتفاع
علی خیرالدین، علی همتی

ساختمانهیی كه در طبقات پیین آنها از سازه بتن مسلح و در طبقات بالا از سازه فولادی استفاده‏شده‏است، نمونه‏ای از سازه‏های تركیبی در ارتفاع می‏باشند. این سازه‏ها رفتار لرزه‏ای مشخصی ندارند و یین‏نامه زلزله ایران استفاده از آنها را توصیه نمی‏كند؛ اما ضوابطی را برای بارگذاری جانبی آنها پیشنهاد می‏نمید. در این مقاله ضوابط استاندارد 2800 درباره این ساختمانها مورد نقد و بررسی قرار‏گرفته‏اند. با معرفی مدلهای 5 و10 طبقه كه سیستم مقاوم آنها كاملاً منطبق بر بندهای یین‏نامه است دو روش ارائه شده در یین‏نامه با هم مقایسه‏شده‏اند. روش اول استاندارد 2800 تحلیل كل سازه تحتانی بتنی و فوقانی فولادی با ضریب رفتار حداقل و روش دوم، تحلیل سازه‏ها به صورت مجزا و با اعمال ضریب رفتار مربوط به هر بخش می‏باشد. علاوه‏بر‏آن، با انجام تحلیل استاتیكی فزینده غیر‏خطی، شكل‏پذیری سازه‏های تركیبی با شكل‏پذیری سازه‏های كاملاً فولادی و كاملاً بتنی مقایسه گردیده‏است. نتیج تحلیل مبیـّن آن است كه روش اول یین‏نامه برش پیه كمتر و تغییر مكان جانبی بیشتری نسبت به روش دوم به دست می‏دهد. در انتها نیز برای تكمیل ضوابط یین‏نامه پیشنهادهیی داده‏شده‏است.
كلید واژه‏ها: ساختمانهای تركیبی در ارتفاع، یین‏نامه زلزله یران، ضریب رفتار، تحلیل غیرخطی


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:57 PM
بررسی اثر طول نشیمنگاهها در طراحی لرزه ای پلها
مهدی پورنداف حقّی ،اکبر واثقی، ساسان عشقی

کوتاه بودن طول نشیمن پلها و سقوط تابلیه (روسازه) از روی تکیه گاه یکی از عوامل مهم در خرابی پلها بر اثر وقوع زلزله‌های گذشته بوده است. در این مقاله خرابیهای زلزله‌های گذشته مرور عوامل مؤثر در محاسبه و طراحی طول نشیمن مورد نیاز در پلهیی که بخش روسازه امکان حرکت روی تکیه گاه را دارد برای پیشگیری از سقوط تابلیه شرح داده شده است. علاوه برآن، روابط مربوط به طول نشیمن در یین نامه‌های معتبر دنیا بررسی، مقایسه و شرح مختصری در مورد روشهای تقویت پلهای با نشیمن کوتاه ارائه گردیده است.
کلید واژه‌ها: پل، طول نشیمنگاه، تابلیه، تورب، طراحی لرزه ای پلها


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:57 PM
استفاده از روش نسبت طیفی وابسته به ساختگاه مرجع در بررسی اثر ساختگاه و طبقه بندی آن در شهر تهران
محمد رضا قائمقامیان ،سعید رحیم زاده

تأثیر مشخصات خاک حین زمین لرزه یکی از عوامل مهم در مهندسی زلزله می باشد. پوشش رسوبی نرم می تواند تحت تأثیر زمین لرزه مشخصات حرکات توانمند زمین را تغییر داده و شدت این حرکات را تقویت نمید. باند فرکانسی تقویت تحت تأثیر چنین پدیده ای وابسته به ضخامت و سرعت موج برشی در لیه‌های خاک می باشد؛ در صورتی که فرکانس غالب ساختگاه نزدیک به فرکانس ارتعاشی سازه‌های ساخته شده در آن باشد، خسارت بسیار زیادی قابل پیش بینی می باشد. با توجه به اهمیت اجتماعی، میزان جمعیت و موقعیت استراتژیکی تهران، مطالعات گسترده ای در خصوص برآورد نظری شریط ساختگاهی درآن صورت گرفته است که می توان به مطالعات پهنه بندی لرزه ای شهر تهران توسط پژوهشگاه زلزله شناسی به عنوان مهمترین آنها اشاره کرد؛ اما در این مطالعات نتیج غالباً بر اساس بررسیهای نظری بوده و میزان دقت و صحت آن به علت نبود داده‌ها با بررسیهای حاصل از تحلیل نگاشتهای زمین لرزه‌ها مقایسه نگردیده است. در این مقاله، با استفاده از روش نسبت طیفی وابسته به ساختگاه مرجع و با بهره گیری از نگاشتهای ثبت شده در حین زمین لرزه کجور- فیروز آباد در 18 ایستگاه شتابنگاری واقع در محدوده شهر تهران و شناسایی سه ایستگاه به عنوان ساختگاه سنگی، اثر ساختگاه تهران مطالعه و با برآورد تابع بزرگنمایی در هر یک از ایستگاهها، فرکانس غالب، ضریب بزرگنمایی و رده هر یك از ساختگاهها بر حسب نوع خاک تعیین گردیده است. علاوه برآن، طبقه بندی حاصله با نتیج مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر تهران مقایسه شده است.
کلید واژه‌ها: اثر ساختگاه، پهنه بندی لرزه ای تهران، روش نسبت طیفی وابسته به ساختگاه مرجع، طبقه بندی ساختگاه


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:57 PM
تغییرشکلهای سطحی ناشی از زمین لرزه 4 اسفند ماه 1383 داهوییه-زرند
خالد حسامی ،محمدرضا عباسی

پهنه گسلی کوهبنان با راستای NW-SE یکی از پهنه‌های گسلی فعال در شرق ایران می باشد که با زمین لرزه‌های مکرر در دو سده اخیر همراه بوده است. زمین لرزه 4 اسفند ماه 1383 با یک پهنه شکستگی به طول حدود 10 کیلومتر و با راستای شرقی-غربی در امتداد یکی از انشعابات منته الیه جنوب شرقی این پهنه گسلی همراه گردید. از آنجا که گسل مسبب زمین لرزه داهوییه مستقیماً به سطح زمین نرسید، نمی توان براساس مشاهدات صحریی تخمینی از میزان جابه جیی بر روی این گسل ارائه نمود. با این وصف، هندسه و سازوکار ساختارهای ایجاد شده در پهنه تغییرشکل نشانه آن است که زمین لرزه داهوییه در نتیجه جابه جیی در عمق بر روی یک گسل معکوس با شیب به سوی شمال ایجاد شده است. شواهد مربوط به این جابه جیی عموماً به صورت لغزش سطوح لیه بندی (Flexural-Slip) و ایجاد چین در رسوبات سطحی مشاهده می شود. نتیج به دست آمده از این بررسیها با حل سازوکار کانونی زمین لرزه 4 اسفند ماه داهوییه انطباق کامل دارد.
کلید واژه‌ها: زمین‌لرزه، ایران، زرند، لرزه زمین ساخت، گسل فعال، ریخت شناسی، گسل راستالغز


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:58 PM
بررسی میزان جابه جایی و آهنگ لغزش در بخش میانی پهنه گسلی کوهبنان (منطقه زرند)، جنوب خاور ایران مرکزی
مجید شاه پسندزاده، امیر شفیعی بافتی

گسل کوهبنان یکی از گسلهای بنیادی جنوب خاور ایران مرکزی است که با جنبش ممورب لغز خود فعالیتهای لرزه ای و شواهد زمین ریخت شناختی قابل توجهی را نشان می دهد. بر اساس شواهد حرکتی (kinematic) و دینامیکی، پهنه گسلی کوهبنان در منطقه مورد مطالعه به سه قطعه (S9, S10, S11) تقسیم گردیده است. میزان شاخص پیچ و خم کوهستان (Smf ) تمامی قطعات پهنه گسلی کوهبنان نزدیک به یک بوده که مبیـّن زمین ساخت جنبای این منطقه برای ایجاد یک جبهه کوهستان مستقیم است. دامنه تغییرات مقادیر Vf، در این ناحیه بین 58/0 تا 30/10 محاسبه شده است. مقدار زیاد Vf در قطعه S9 که با وجود آبراهه‌هایی پهن و کم ارتفاع مشخص می شود و همچنین میزان بیشتر Smf برای این قطعه گسلی مؤید میزان بالاآمدگی کمتر این پاره گسلی نسبت به سایر قطعات گسل کوهبنان است. با توجه به مقادیر Smf، میانگین میزان بالاآمدگی (فریش) پهنه گسلی کوهبنان در این منطقه بین 2-4 میلیمتر در سال برآورد شده است. علاوه بر‏آن، بازسازی جنبش پهنه گسلی کوهبنان از 1/1 میلیون سال قبل، حداقل میزان ج به جایی تجمعی حدود 3660 متر و کمینه میزان لغزش سالیانه ای حدود 3/3 میلیمتر در سال را نشان می دهد. این جابه جایی افقی 6/3 کیلومتری سبب بازسازی ساده عوارض زمین ریخت شناختی و در یک راستا قرارگیری آبراهه‌ها در پهنای اثر گسلی به همراه پرشدن حوضه‌های جدایشی-کششی می شود.
واژه‌های کلیدی: شاخصهای زمین ریخت شناختی، پیچ و خم جبهه کوهستان، قطعه بندی گسل، بازسازی آبراهه‌ها، جابه جایی، میزان لغزش، پهنه گسلی کوهبنان، ایران مرکزی


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:58 PM
ارزیابی محاسباتی شکست ستون کوتاه در هنگام زلزله
محمد رضا تابش پور
علی بخشی

در ساختمانها قابهای باربر توسط دیوارهیی با مصالح بنایی پر می شوند. این امر باعث افزایش سختی قاب شده و اگر توزیع سختی به صورت متقارن باشد، به بهبود رفتار سازه منجر می گردد؛ اما در عین حال در برخی از دهانه‌ها بویژه در قسمتهی بیرونی ساختمان، به علت وجود بازشوها، دیوارهای کوتاه اجرا می شوند. این مسأله باعث کوتاه شدن طول مؤثـر ستون و افزایش سختی آن مـی گردد. در نتیجه در ستون کوتاه تنش های بزرگی ایجاد و به خرابی آن منجر می گردد. در مقاله حاضر تأثیر وجود میانقاب کامل و پدیده ستون کوتاه به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:58 PM
طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی زلزله‌های ایران حسن مقـدم
نادر فنائـی

كشور ایران با قرار داشتن بر كمربند زلزله آلپ ـ هیمالیا یکی از مناطق لرزه خیزدنیاست و هر از چندی، زلزله ای مهلک فاجعه ای بزرگ می آفریند. این مسأله، یجاب می كند كه زلزله با حسسایتی ویژه مورد توجه قرار گیرد. برای پیشبرد تحقیقات مربوط به زلزله، تهیه طیفهای پاسخ مربوط به زلزله‌های روی داده و ارائه طیفهای طرح ارتجاعی و غیرارتجاعی ضروری می باشد. این تحقیق، با هدف تهیه طیفهای مذکور با استفاده از شتابنگاشتهای موجود و ارائه طیف طرح ارتجاعی و غیرارتجاعی انجام شده است. در این راستا، شتابنگاشتهیی كه حداقل یك مؤلفه با بیشینه شتاب بیشتر از g 1/0 داشتند پردازش، طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی شتاب، سرعت و جابه جیی برای آنها محاسبه و طیفهای غیرارتجاعی حاصل با طیف یین نامه 2800 مقایسه شدند. نتیج این تحقیق مبیـّن آن است که طیف یین نامه 2800 برای پریودهای كوچك تا 3/0 ثانیه جوابگو نیست و نیاز به بازنگری دارد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:58 PM
بررسی مقدماتی پارامترهای جنبش نیرومند زمین لرزه 4 اسفند 1383 داهوئیه-زرند
حسین حمزه لو

درتاریخ 4 اسفند 1383 زمین لرزه نیرومندی با بزرگای گشتاوری 6.5=MW شهرستان زرند و روستاهای اطراف آن را به شدت لرزاند. این زمین لرزه دومین زمین لرزه مخرب به فاصله 15 ماه در استان كرمان می باشد. زمین لرزه مذکور با گسلش سطحی همراه بود. با استفاده از روش تحلیل غیرخطی حداقل مجذور مربعات راستا، شیب و لغزش به ترتیب 226، 55 و 100 درجه تخمین زده شده است. روند شرقی-غربی با شیب به سمت شمال برای گسل زمین لرزه از روی تجزیه و تحلیل شتابنگاشتها به دست آمده است. سازوکار به دست آمده از این داده‌ها معکوس می باشد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 05:59 PM
تعیین ساختار سرعت لرزه ای پوسته در ناحیه مشهد براساس تابع انتقال گیرنده لرزه ای امواج تراكمی
غلام جوان دلوئی
محسن غفوری آشتیانی

به منظور تعیین ساختار سرعت لرزه ای پوسته ناحیه مشهد از روش تحلیل تابع گیرنده (Receiver Function Analysis) امواج تراكمی برای 18 زمین لرزه دور لرز (Teleseismic) ثبت شده در ایستگاه لرزه نگاری MAIO استفاده شده است. برای مدلسازی تحلیل تابع گیرنده لرزه ای امواج تراكمی زمین لرزه‌ها، روشهای تك رو یداد و چند رویداد به طور همزمان (Simultaneous Inversion) اجرا شده است .در این مقاله، روش تحلیل تابع گیرنده لرزه ای مرور و نتیج پژوهشهای انجام شده در ایستگاه MAIO ارائه شده است.
بررسی این نتیج نشان می دهد که ساختمان پوسته زمین در ناحیه مشهد بر اساس تغییرات سرعت انتشار امواج لرزه ای تراكمی به چهار لیه اصلی قابل تفكیك می باشد :

لیه سطحی با تغییرات تدریجی افزایش سرعت 4 کیلومتر بر ثانیه؛

پوسته فوقانی تا عمق 18 كیلومتر؛

پوسته میانی ازعمق18 تا 26 کیلومتری با تغییرات تدریجی سرعت از 8/6 کیلومتر بر ثانیه تا 5/7 کیلومتر بر ثانیه؛

پوسته تحتانی با تغییرات تدریجی سرعت از 2/7 تا 8 کیلومتر بر ثانیه در عمق تقریبی 52 كیلومتر.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:00 PM
آثار پالس ضربه موجود در نگاشت زلزله بم بر روی میراگرهای ویسکوالاستیک
علیرضا آذربخت
محسن غفوری آشتیانی

عملکرد میراگرهای غیر فعال اغلب به صورت اضافه نمودن میرایی به سیستم های سازه ای می باشد. در این میان در صورت وجود یک یا چند پالس ضربه در نیروی ورودی بر سازه (مانند پدیده موجود در زلزله‌های حوزه نزدیک) این میراگرها فرصت مستهلک نمودن انرژی را نخواهند داشت و به جای میرا نمودن انرژی یک نیروی اضافی به سیستم سازه ای اعمال می نمایند. این نیروی اضافی، به صورت ناخواسته می تواند باعث ایجاد خرابی در سازه گردد. از این رو، در سازه‌هایی که از انواع میراگرها استفاده می گردد، لازم است که آثار منفی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. هدف از این تحقیق بررسی رفتار سیستم های یک و چند درجه آزاد در برابر ورودی حوزه نزدیک زلزله بم می باشد. بدین منظور، سازه‌های یکدرجه آزاد با تجهیزات جاذب انرژی مختلف تحت اثر زلزله بم قرار داده شده، پاسخ آنها با یکدیگر مقایسه گردیده است. علاوه بر آن، برای تحقیق این مطلب بر روی سازه‌های چند درجه آزاد، با در نظر گرفتن یک قاب 25 طبقه تأثیر منفی میراگرها در برش پایه این قاب مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق مبیّن آن است که با افزایش مقاومت میراگر، تأثیر منفی آن نیز افزوده می گردد. تمامی نتایج حاکی از آن است که از اثر منفی میراگرها در ناحیه حوزه نزدیک گسل نمی توان صرف نظر نمود.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:01 PM
اهمیت کاربرد منحنی های شکنندگی در ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه ای مخازن فولادی نفت
ساسان عشقی
مهران سید رزاقی

مخازن فولادی از مهمترین سازه‌های موجود در صنایع نفت و پتروشیمی است و رفتار این مخازن در زلزله‌های گذشته، نشان دهنده آسیب‌پذیری آنها در برابر زلزله می باشد. مخازن مذکور اغلب حاوی مواد سمی یا اشتعال پذیر است که نشت آنها می تواند موجب صدمات جانی و زیست محیطی و خسارتهای مالی فراوان گردد. بر این اساس، ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه ای مخازن فولادی نفت، در مناطق لرزه خیز از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. به منظور بیان کمّی آسیب‌پذیری اجزای مختلف سازه‌ها بر حسب میزان خطر زلزله می توان در مورد هر نوع از سازه یا اجزای سازه ای با استفاده از منحنی های شکنندگی احتمال وقوع یا تجاوز از یک میزان خسارت خاص را بر حسب یک ویژگی معرف زلزله نظیر بیشینه شتاب زلزله بیان نمود. دقت بررسیها و ارزیابیهای آسیب‌پذیری که بر مبنای منحنی های شکنندگی صورت می گیرند مبتنی بر میزان دقت این منحنی ها می باشد؛ به گونه ای که هر قدر منحنی شکنندگی با دقت بیشتر تهیه شود، نتایج تحلیلهای آسیب‌پذیری از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است. در این مقاله، منحنی های شکنندگی موجود به منظور ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه ای مخازن فولادی نفت و نواقص هر یک بررسی شده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:01 PM
بررسی رفتار بادبند با اعضای خارج از مرکز با یک ترکیب جدید
احمد روحانی فر

سازه‌ها به منظور حفظ قابلیت و کارآیی در برابر نیروهای اعمالی باید دارای دو مشخصه مهم سختی و شکل پذیری کافی باشند. مهاربندیهای هم مرکز(CBF) دارای سختی خوب ولی شکل پذیری کم می باشند و قابهای خمشی شکل پذیری خوبی دارند؛ اما سختی لازم را به صورت اقتصادی فراهم نمی کنند.
مهاربندیهای خارج از مرکز(EBF) سختی خوب در محدوده ارتجاعی را با شکل پذیری عالی در محدوده خمیری با هم ترکیب می کنند؛ اما اشکالی که دارند این است که تیرها و سقفها پس از یک زلزله نسبتاً شدید باید ترمیم یا تعویض شوند. در بررسی حاضر به منظور رفع این نقص، ترکیب جدیدی از سیستم های مهاربندی پیشنهاد شده است که علاوه بر داشتن سختی و شکل پذیری کافی، عضو شکل پذیر را به جای تیر طبقه بر روی خود عضو مهاربندی تعبیه می کند و از تخریب تیر به عنوان یکی از اعضای درجه اول سازه پیشگیری می نماید. عملکرد نمونه‌های آزمایشگاهی این طرح مبیّن آن است که سیستم پیشنهادی برای این منظور قابلیت لازم را دارد.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:02 PM
چگونگی جنبش، در راستای گسله‌های شمالی- جنوبی از کواترترپسین تا عهد حاضر
در بخش کوهپایه ای شهر تهران
محمد رضا عباسی

پهنه بر خاسته کوهپایه شمالی تهران با قرارگیری در لبه جنوبی البرز مرکزی، شمالی ترین بخش آبرفتی دشت تهران را تشکلیل می دهد. این پهنه دارای شیب ملایم به سوی جنوب است.روندهای ساختاری مهم منطقه خاوری- باختری هستند که پذیرای بخش مهمی از دگرشکلی موجود در لبه جنوبی البرز مرکزی شده است. این دگر شکلی به صورت راندگی و چین خوردگی نهشته‌های پلیوسن و جوانتر را متأثر کرده است. افزون بر روندهای خاوری- باختری، گسله‌های شمالی- جنوبی با ساز و کارهای مختلف در منطقه رخنمون دارند. شاخص ترین این گسله‌ها در امتداد دو مسیل ونک و پونک با متأثر کردن عوارض در پهنه ای به طول حدود پنج کیلومتر قابل شناسایی هستند که با دو شیب متفاوت باعث فرازگیری بخشهایی از شهر چون شهرک غرب و گیشا شده اند. بر اثر کارسازی این دو گسله بیشترین رخنمون هزار دره در شمال تهران پدیدار شده است.
سازو کار این گسله‌ها در کواترنرپسین تحت رژیم زمین ساختی فشاری با استای تنش شمال خاوری مورد بررسی قرار گرفته اند. این گسله‌ها در رژیم زمین ساختی فشاری با سازوکاری واژگون تا مورب لغز کارسازی کرده اند. در این رژیم زمین ساختی بخش مهمی از دگرشکلی وارد شده به منطقه توسط این گسله با سازوکار واژگون جذب شده است و با تغییر رژیم زمین ساختی فشاری به امتداد لغز با حفظ همان جهت تنش در عهد حاضر انتظار می رود از خود سازوکار امتداد لغز راستگرد نشان دهند.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:02 PM
جنبه‌های زلزله شناسی و زلزله شناسی مهندسی زمین‌لرزه 8/3/83 فیروزآباد (کجور) با بزرگای Mw=6.2
مهدی زارع

زمین‌لرزه فیروزآباد(کجور) در هشتم خرداد ماه 1383 در ساعت 17:08:46 (به وقت محلی) ناحیه شمال باختر البرز مرکزی و بخشی از البرز باختری ایران را بشدت لرزاند. این زلزله با بزرگای Mw=6.2 و با ژرفای 18 کیلومتر درجنوب چالوس، دره کجور و ناحیه مرزن آباد بشدت احساس شد و با تلفات جانی و خسارتهای مالی در مناطق فیروزآباد (کجور)، مرزن آباد، کلاردشت و جاده چالوس (در استان مازندران) تا بخشهای باختری منطقه رودبار الموت استان قزوین همراه بود. پدیده خاص زلزله فیروزآباد از دیدگاه خطرهای زمین شناختی، زمین لغزش بویژه در جاده چالوس بود که به کشته شدن حدود 27 نفر بر اثر سقوط سنگ بر روی خودروهای عبوری، آتش سوزی در برخی از خودروها وانسداد جاده چالوس از هزارچم تا هزار بیشه منجرشد. بر اساس برآورد گشتاور لرزه ای، این زلزله به احتمال بسیار زیاد بر اثر جنباشدن گسل شمال البرز که شیبی به سمت جنوب دارد رخ داد. برآوردهای اولیه نمایانگر جهت پذیری دو طرفه با یک مؤلفه جنبش شدید پریود بلند در راستای عمود بر گسل است. دامنه بالای جنبش شدید زمین با شدت VIII در پهنه رو مرکز مهلرزه ای و احساس لرزش با شدت تا بیشVI+ [EMS] در تهران نمایانگر مؤلفه قوی عمود بر گسل جنبش شدید زمین است. در این مقاله، نتایج بررسیهای شناسایی مناطق زلزله زده از جنبه‌های زلزله شناسی و زلزله شناسی مهندسی ارائه شده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:02 PM
مطالعه مناطق تنش در پهنه لرزه خیز شمال ایران
مهرداد مصطفی زاده
محسن دزواره

در بلوک البرز و مناطق همجوار آن به لحاظ لرزه زمین ساخت در دهه‌های گذشته چندین زلزله ویرانگربا تلفات جانی زیاد و خسارتهای سنگین اقتصادی به وقوع پیوسته است. با عنایت به این مسأله، ارزیابی وضعیت حوزه‌های تنش در منطقه می تواند ابزار مناسبی در معرفی هر چه بهتر کانون چشمه‌های لرزه ای محسوب گردد. کاربرد اطلاعات به دست آمده از حل معکوس(Inversion) لرزه نگاشتهای منطقه گویای آن است که بعضی از چشمه‌های لرزه ای در البرز و مناطق همجوار آن بعضاً رفتاری ناهمگن داشته به گونه ای که تانسورهای گشتاور آن از شکل زوج دو گانه(Double-Couple) در کانون خارج شده است. این گونه سازوکار جفت نیروهای مؤثر در کانون زمین‌لرزه‌های منطقه را می توان در قالب موارد ذیل توجیه نمود:

الف) انحنای گسلها؛
ب) وجود گسلش های متعدد و یا تلاقی آنها در محل وقوع زلزله؛
پ) وقوع زیر رویداد(Sub Event) بر روی بخشهایی از صفحه گسل با اشکال هندسی غیریکسان.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند] ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:02 PM
بررسی جنبه‌های زلزله شناختی زمین‌لرزه 21 مه 2003 زیموری، الجزایر (Mw=6.[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]
مهدی زارع

زلزله 21 مه 2003 زیموری در ساعت 19:45:00 به وقت محلی در ناحیه ساحلی دریای مدیترانه (در حدود 75 کیلومتری باختر الجزیره) رخ داد. این زلزله تا تاریخ 5/6/2003 (15/3/1382) بر طبق آمار مرکز ملی مدیریت بحران الجزایر 2268 کشته، 10455 مجروح و حدود 15000 نفر بی خانمان برجای گذاشت. در استان بومرداس برآوردهای اولیه نمایانگر تخریب بیش از 4000 ساختمان بوده است. زلزله مذکور با سازوکار فشاری و روند غالب خاور، شمال خاور- باختر، جنوب باختر (بر اساس سازوکار ژرفی لرزه اصلی) موجب خسارتهای فراوان به شهرهای زیموری (Zemmouri)، تنیا(Thenia)، بومرداس(Boumerdes)، رویبا(Rouiba) ، روقیا (Reghia) و دللس (Dellys) و خسارتهای نسبی به محدوده ای به قطر بزرگتر حدود 80 کیلومتر در قطر کوچکتر حدود 25 کیلومتر شده است. زلزله مذکور بر اساس مشاهدات دو هفته اول پس از رویداد با گسیختگی سطحی پراکنده ای در نزدیکی قورصو (Corso) همراه بوده است که به طولهای متفاوت از 100 تا 500 متر و در محدوده کلی حدود پنج کیلومتر در نزدیکی مشاهده شدند. گزارشهای مرکزهای زلزله شناختی بین‌المللی نظیر NEIC و CSEM مبین آن است که کانون زمین‌لرزه در دریا واقع بوده است. بر اساس گزارشهای اولیه عقب نشینی آب در ساحل زیموری البحری به میزان حدود 100 متر و بازگشت آب پس از حدود سه دقیقه بوده است. این مسأله موجب وقوع خیزاب در جزایر باله آس (Baleas) اسپانیا شده است. در این مقاله با توجه به جنبه‌های زلزله شناسی این زلزله دلیل رخداد و سازوکار زمین‌لرزه بررسی شده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:02 PM
نگاهی بر روشهای آیین نامه ای تحلیل سیستم های ثانویه و نقاط ضعف استاندارد 2800 ایران فرامرز عالمی
محمود حسینی

شناسایی رفتار لرزه ای سیستم های ثانویه که شامل تجهیزات مکانیکی و برقی و دیگر اجزای غیرسازه ای می باشند در سه دهه گذشته و بویژه پس از زلزله سن فرناندو در سال 1971، که خسارات گسترده ای به سیستم های ثانویه وارد آورد، مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. روشهای تحلیل و معیارهای طراحی لرزه ای این سیستم ها نیز از اواسط دهه 90 بتدریج در آیین نامه‌های طراحی لرزه ای وارد گردیده است. در این مقاله ضمن معرفی روشهای تحلیل سیستم های ثانویه در آیین نامه‌هایUBC97 ، IBC2000 و Eurocode8 منتشر شده در سال 1998 و استاندارد 2800 ایران، بازنگری شده در سال 1378، به نقاط ضعف استاندارد 2800 در مقایسه با سایر آیین نامه‌ها اشاره شده است. نتیجه به دست آمده از این تحقیق غیرمحافظه کارانه بودن طراحی سیستم های ثانویه با اهمیت زیاد و یا سیستم های ثانویه ای که در طبقات فوقانی ساختمانها قرار دارند با استفاده از استاندارد 2800 ایران می باشد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:03 PM
شناسایی زمین لغزشهای ناشی از زلزله 8/3/1383 فیروزآباد-کجور
کامبد امینی حسینی
محمدرضا مهدویفر
محمد کشاورز بخشایش
بیژن خزاعی
اصغر آزادی
عبداله سهرابی بیدار
سیدامید روانفر
فرشته کمالپور
معصومه رخشنده
شراره بانکی

زمین‌لرزه 8/3/83 فیروزآباد کجور که در بخشهای وسیعی از شمال کشور احساس گردید در ناحیه البرز مرکزی ناپایداریهای دامنه ای فراوانی ایجاد کرد. این ناپایداریها بویژه در محدوده جاده چالوس و روستاهای واقع در محدوده شهرستان کجور، بیشترین تلفات و خسارات را برجای گذاشت. بیشترین تلفات این زمین‌لرزه ناشی از سقوط بلوکهای عظیم سنگی و اصابت به خودروهای عبوری در مسایر چالوس بوده است. در این مقاله وضعیت زمین شناسی منطقه بررسی و سنگریزشها و انواع زمین لغزشهای ایجاد شده در محدوده تحت تأثیر زمین‌لرزه بررسی گردیده است. علاوه بر آن، خسارات ناشی از زمین لغزشها یا سنگریزشها روی شریانهای حیاتی و ساختمانها به اجمال مورد بحث قرار گرفته است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:03 PM
بررسی عملکرد ساختمانهای بتنی قاب خمشی با اهمیت زیاد طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ایران در مقابل زلزله‌های MCE و DBE
بهرخ حسینی هاشمی
اسماعیل عظیمی

بناهای ضروری همانند بیمارستانها، مراکز آتش نشانی، نیروگاهها و ... بناهایی هستند که وقفه در بهره برداری از آنها به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات در نواحی زلزله زده می شود. علاوه بر آن، این بناها باید طوری طراحی شوند که پس از وقوع زلزله‌های شدید بدون آسیب عمده سازه ای و حتی غیرسازه ای قابل استفاده باقی بمانند.
در استاندارد 2800 ایران به منظور تأمین سطح عملکرد بهره برداری، راهکارهایی برای کنترل تنش و تغییرمکان در این بناها در مقابل سطح خطر زلزله سطح بهره برداری (5/99 درصد احتمال وقوع در 50 سال) ذکر شده است. برای تأمین سطح عملکرد دوم (قابل استفاده بودن ساختمان بدون آسیب عمده در مقابل زلزله‌های شدید)، ابزار فراهم شده برای کنترل تنش و تغییرمکان، همان ابزار کنترل سطح عملکرد ایمنی جانی در سایر بناهاست. تنها تفاوت با سایر بناها انتخاب ضریب اهمیت 2/1 در این بناها می باشد که این ضریب، حاشیه ایمنی بیشتری برای سطح عملکرد ایمنی جانی نسبت به سایر بناها فراهم خواهد نمود.
در این مقاله، سطح عملکرد بناهای ضروری در مقابل سطح خطر مختلف، که بر مبنای استاندارد 2800 ایران طراحی شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در ساختمانهای طراحی شده سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه برای سطح خطر 10% در 50 سال و سطح عملکرد ایمنی جانی برای سطح خطر 2% در 50 سال تأمین نشده است.


متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:03 PM
رفتار، تحلیل و مدلسازی لرزه ای مخازن هوایی
مصطفی مسعودی
محسن غفوری آشتیانی
ساسان عشقی

مخازن هوایی تأسیسات مهمی هستند که در زمین‌لرزه‌های گذشته آسیبهای فراوانی دیده اند. در این مقاله نخست رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی با پایه‌های شفتی و قاب خمشی، آسیبهای وارده، مکانیزم خرابی و رفتار پیچشی به صورت تحلیلی و عددی بررسی و نشان داده شده است که بزرگنمایی پاسخ پیچشی در بیشتر مخازن هوایی رخ می دهد و می تواند باعث تخریب کلی سازه شود. برای ملحوظ نمودن اندرکنش مایع و سازه نیز از حل معادلات دیفرانسیل حرکت سیال به صورت تحلیلی و معرفی جرم ضربه ای و نوسانی مایع بهره گرفته شده است. آنگاه به چگونگی مدلسازی مخازن هوایی با در نظر گرفتن اندرکنش مایع و سازه، رفتار غیرخطی پایه و روشهای آیین نامه ای پرداخته شده است. در پایان نیز با مدلسازی یک نمونه از مخازن هوایی بتنی، روشهای تحلیلی و آیین نامه ای با یکدیگر مقایسه شده اند و چالشهای موجود در روند تحلیل و طراحی این سازه‌ها مشخص شده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:03 PM
بررسی تانسورهای گشتاور زمین‌لرزه 5 دی 1382 بم
مهرداد مصطفی زاده
محسن دزواره

زمین‌لرزه بم با بزرگای Mw=6.5 در ساعت 1:56:56 روز جمعه 5/10/1382 به وقوع پیوست. بر اثر وقوع این زمین‌لرزه بیش از 26500 نفر از اهالی شهر بم و اطراف جان خود را از دست دادند. به لحاظ اهمیت این زمین‌لرزه، برای شناسایی هرچه بهتر کانون و پارامترهای مربوط به آن از اطلاعات لرزه ای ثبت شده در شبکه دورلرزه IRIS استفاده شده است. فازهای لرزه ای مورد استفاده در این بررسی به گونه ای انتخاب شده اند که حاوی کمترین اثر کاهندگی باشند؛ لذا، از سیگنال هایP ثبت شده در فواصل ایستگاهی 30 تا 90 درجه که از جبه عبور کرده و به ایستگاه رسیده اند استفاده شده است. گشتاور لرزه ای محاسبه شدده برابر و Mo=3.19x1025dyn.cm تانسورهای گشتاوری آن 1025dyn.cmمحاسبه شده است. ژرفای کانونی محاسبه شده تقریباً 8 تا 10 کیلومتر و شکستگی اولیه در کانون طی 2 تا 3 ثانیه صورت پذیرفته است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:04 PM
تعیین شاخصهای تغییرمکان بین طبقه ای با ارائه یک الگوریتم جدید در طیف نقطه تسلیم
دارا نیک نهاد
محسن غفوری آشتیانی
عبدالرضا سروقد مقدم

روشهای استاتیکی غیرخطی در تحلیل عملکرد لرزه ای سازه‌ها به دلیل مفاهیم و محاسبات ساده تر در مقایسه با روش تحلیل غیرخطی دینامیکی تاریخچه زمانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به معرفی روش استاتیکی غیرخطی طیف نقطه تسلیم در تحلیل عملکرد لرزه ای سازه‌ها و الگوریتمی مبتنی بر تحلیل استاتیکی فزاینده در ترکیب با روش طیف نقطه تسلیم برای محاسبه شاخصهای تغییرمکان نسبی سازه‌های فولادی پرداخته شده است. این الگوریتم که مبتنی بر تحلیل استاتیکی فزاینده است، نواقص روش استاندارد طیف نقطه تسلیم که مبتنی بر اشکال ارتجاعی مدی است را رفع می نماید و علی رغم وجود خطا نسبت به روش دقیق تحلیل غیرخطی دینامیکی تاریخچه زمانی، در سازه‌های مختلف با ملحوظ نمودن منحنی های ظرفیت مدی بالاتر، از دقتهای بهتر و قابل قبولتری برخوردار است. شاخصهای تغییرمکان نسبی برای پنج نوع سازه فولادی با تعداد طبقات، دوره تناوب و ضرایب تأثیر مدی متفاوت به دست آمده است. علاوه بر آن، به منظور گسترش این روش به سازه‌های جرم گسترده، 28 نمونه دودکش فولادی برای 7 شتابنگاشت در سطوح مختلف شتاب، تحلیل و نتایج آن با روش دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی مقایسه شده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:04 PM
بررسی ارتعاشات مانا و نامانا در متروی تهران "مطالعه موردی ایستگاه حسن آباد"
محمدرضا قائمقامیان
مهدی وجودی

در این تحقیق اثر ارتعاشات حاصل از حرکت قطار در تونل مترو با استفاده از اندازه گیریهای خردلرزه سنجی در ایستگاه حسن آباد متروی تهران بررسی شده است. در این راستا، ابتدا امواج خردلرزه در ایستگاه حسن آباد در سطوح مختلف اندازه گیری شده است. سپس امواج ثبت شده با استفاده از تحلیل نسبت طیفی در حوزه فرکانس تحلیل و فرکانس غالب ارتعاش آن تعیین شده است. علاوه بر آن، اثر ساختگاه بر مشخصات طیفی حرکت قطار نیز بررسی و تحلیل شده است. بدین منظور، تابع نظری اثر ساختگاه با استفاده از مشخصات ژئوتکنیکی خاک محل، تعیین و با تابع تحلیلی مقایسه شده است. نتایج این مقایسه بیانگر تأثیر ساختگاه بر مشخصات ارتعاشی حرکت قطار در محدوده فرکانس 15 هرتز می باشد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:04 PM
میراگرهای مایع تنظیم شده برای کنترل غیر فعال سازه‌ها
سید مهدی زهرایی
محمد حیدرزاده

استفاده از میراگرهای مایع تنظیم شده یکی از روشهای کنترل غیرفعال در سازه‌ها می باشد که از اواسط دهه 1980 میلادی برای کنترل ارتعاشات سازه‌های مهندسی عمران به کار رفته است. این سیستم حاوی یک یا چند مخزن آب است که در قسمت بالای سازه نصب و از تلاطم آب در آنها برای کاهش نوسانات سازه استفاده می شود. میراگرهای مزبور باید نسبت به فرکانس طبیعی مد اول سازه تنظیم شوند؛ بنابراین مشخصات میراگر (ابعاد مخزن و عمق آب درون آن) باید به گونه ای انتخاب شده باشد که فرکانس نوسانات آب در داخل میراگر با فرکانس ارتعاشات سازه هماهنگ شود. نیروی کنترلی برای کاهش ارتعاشات سازه، از اختلاف فشار ناشی از تفاوت رقوم سطح آزاد مایع در جداره‌های انتهایی ظرف به دست می آید که به صورت یک نیروی برشی در کف مخزن ظاهر می شود. برای محاسبه نیروی کنترل ناشی از میراگرهای مایع تنظیم شده باید وضعیت سطح آزاد آب را در زمانهای مختلف به دست آورد. برای این منظور، معمولاً از روشهای عددی اجزای محدود و یا اختلاف محدود استفاده می شود. در این مقاله، استفاده از میراگرها برای کنترل غیرفعال سازه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:04 PM
اثر مدهای بالاتر در تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی
محسن تهرانی زاده
علیرضا شایان

عملکرد صحیح لرزه ای یک سازه مستلزم آن است که مقاومت قابل دسترسی و ظرفیتهای تغییرشکل اعضا، بیش از نیازهای تحمیل شده به سازه بر اثر زمین لرزه باشد. با توجه به رفتار سازه در زمان وقوع زمین لرزه، ارزیابی عملکرد آن بید توسط تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی و با استفاده از زمین لرزه‌های منتخب صورت گیرد. اگرچه، تحلیلهای پیچیده بجز در موارد خیلی خاص و یا با فرض وجود اطلاعات کافی برای نشان دادن رفتار صحیح سیکلی بار تغییرشکل اعضای سازه ای، از نظر اقتصادی توجیه پذیر نمی باشد.
روش ساده تر تخمین ظرفیت مقاومت و تغییرشکل مورد نیاز سازه، تحلیل استاتیکی فزینده غیرخطی آن (pushover) می باشد. در تحقیقات انجام شده به منظور مقایسه نتیج حاصل از تحلیل استاتیکی فزینده غیرخطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی فقط از مد اول نوسان سازه در تحلیل استاتیکی فزینده غیرخطی استفاده شده است. این موضوع بخصوص برای سازه‌های بلند (که اثر مدهای بعدی نوسان نیز در رفتار سازه قابل توجه است)، موجب کاهش دقت نتیج به دست آمده از تحلیل استاتیکی فزینده غیرخطی می شود.
در این پژوهش، اثر مدهای بالاتر در روش تحلیلی مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. قابهای مختلف خمشی و مهاربندی شده فلزی توسط روش استاتیکی فزینده غیرخطی بر اساس مدهای اول، دوم و سوم نوسان تحلیل، نتیج حاصل از آن بر اساس مدهای مختلف به روشهای گوناگون با هم ترکیب و نتیج به دست آمده با نتیج حاصل از تحلیل استاتیکی فزینده غیرخطی فقط بر اساس مد اول و تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی مقایسه شده است. نتیج به دست آمده مبین آن است که استفاده از مدهای بالاتر نوسان در تحلیل استاتیکی فزینده غیرخطی برای سازه‌هیی که اثر مدهای بالاتر در آنها قابل توجه می باشد، نتیج نزدیکتری به تحلیل دینامیکی غیرخطی در مقایسه با تحلیل استاتیکی غیرخطی فقط بر اساس مد اول نوسان می دهد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:04 PM
معرفی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی مدی و تعیین نسبت تغییرمکان نسبی طبقات توسط آن
محمد رضا منشوری
محسن غفوری آشتیانی
عبدالرضا سروقد مقدم

با توسعه مفاهیم طراحی لرزه ای و ابزارهای محاسباتی، روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی مانند روش تحلیل استاتیکی فزینده غیرخطی (pushover) با توجه به سادگی، سرعت انجام و سهولت تفسایر نتیج در مقایسه با روشهای تحلیل دینامیکی غیرخطی به سرعت مورد اقبال مهندسان واقع شده اند. در این مقاله، روش تحلیل استاتیکی فزینده غیرخطی مدی (Model pushover Analysis) معرفی شده است. نتیج نسبت تغییرمکان نسبی برای چهار نوع سازه فولادی با تعداد طبقات، دوره تناوب و ضریب تأثیر مدی متفاوت با دو روش MPA که مقادیر آن در طبقات متفاوت است، با در نظر گرفتن اثر مدهای بالاتر، بویژه در سازه‌هیی که تأثیر مدهای بالاتر بیشتر است، کاهش می یابد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:05 PM
ارزیابی دو روش خرپای پلاستیسایته و میلی و کش در طراحی دیوارهای برشی بازشودار
فریبرز سهرابی
منصور ضیایی فر

وجود بازشو در عناصر بتن مسلح فرضهای اولیه روشهای طراحی را تغییر می دهد؛ به طوری که طراحی این اعضاء به شیوه‌های معمول مناسب به نظر نمی رسد. از آنجیی که در دیوارهای برشی بتن مسلح به دلیل معماری اغلب لازم است بازشوهیی ایجاد شود، هدف از این تحقیق بررسی روشهای طراحی مختلف اعمال شده در دیوارهای بتنی بازشودار و ارزیابی کاریی دو روش طراحی خرپای پلاستیسایته و میله و کش در دیوارهای بازشوداری که محققین دیگر بر روی آنها آزمایشهای، عملی انجام داده اند، به دو روش مذکور طراحی شده اند. نتیج به دست آمده بیانگر کاریی مناسب این دو روش به عنوان روشهای عملی طراحی است. علاوه بر آن، مزیا و معیب روشهای مذکور مطرح و مورد بحث قرار گرفته است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:05 PM
بررسی مقدماتی زمین‌لرزه 5 دی ماه 1382 بم
ساسان عشقی
مهدی زارع
کیارش ناصر اسدی
مهران سیدرزاقی
مسعود نورعلی آهاری
مهرتاش معتمدی

در روز جمعه 82/10/5ساعت 5:26:26 (به وقت محلی)، زمین لرزه ای با بزرگای Mw=6.5 در مختصات ‌جغرافیایی 58.3o شرقی و 29o شمالی در شهرستان بم رخ داد و موجب کشته شدن بیش از 41,000 نفر و مجروح گردیدن بیش از 30,000 نفر گردید. این زمین لرزه در امتداد گسل شناخته شده بم و با ژرفای کانونی حدود هشت کیلومتر به وقوع پیوست. بر اساس شتابنگاشتهای تصحیح نشده ارائه شده توسط شبکه ملی شتابنگاری یران، بیشینه شتاب مؤلفه افقی زمین لرزه برابر با 0.8 بوده است. مؤلفه قائم، بیشینه شتابی تقریباً برابر با شتاب ثقل داشته که مقداری قابل توجه می باشد. شدت این زمین لرزه در شهر بم 9 در مقیاس EMS تخمین زده شد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:05 PM
نتایج مقدماتی حاصل از بررسیهای دیرینه لرزه شناسی گسل مشا در دره مشا
شهریار سلیمانی
خلیل اله فقهی
اسماعیل شبانیان
محمدرضا عباسی
ژان فرانسوا ریتس

در تحقیق حاضر سعی بر آن بوده است تا با بررسیهای دیرینه لرزه شناسی بر روی گسل مشا (به عنوان بزرگترین سرچشمه لرزه زای شناخته شده در محدوده شمالی شهر بزرگ تهران)، بتوان مهمترین پارامترهای زمین لرزه ای گسل یاد شده را شناسیی نمود.
در این راستا، ابتدا با انتخاب ساختگاه مناسبی در بخش غربی دره مشا (جنوب فرنامیه)، ترانشه ای با ابعاد متناسب حفر گردید. در نگاه اول به دیواره ترانشه دیرینه لرزه شناسی (Paleoseismological Trench) یاد شده، پهنه گسلی (Fault Zone) به عرض 24 متر مشاهده شد. این پهنه شامل دست کم سه شاخه گسلی موازی هم در بخشهای شمالی، میانی و جنوبی ترانشة حفر شده بود.
ادامه بررسیها حاکی از تمرکز جوانترین جنبش های گسلی ثبت شده بر روی شاخه گسلی مستقر در بخش میانی این ترانشه دیرینه لرزه شناسی بود. سازوکار گسلش این شاخه گسلی، از نوع راستالغز چپگرد به همراه یک مؤلفه کوچک نرمال می باشد که دست کم طی دو زمین لرزه در عهد حاضر، نهشته‌های حاوی سفالهای جوان را بریده است. بر اساس مقادیر جا به جییهای حاصل از جنبیی این بخش از گسل و نیز بر پیه روابط ولز و کوپر اسمیت و نوروزی، بزرگای رویدادهای مهلرزه ای دیرینه گسل مشا در این گستره 2/7-5/7 برآورد گردید. شیان ذکر است که در مجموع، اثر چهار رویداد مهلرزه ای دیرینه که با گسلش در سطح زمین همراه بوده اند، در ترانشه مورد بررسی شناسیی گردید. وقوع دو رویداد از رویدادهای یاد شده، قدیمیتر از زمان هولوسن (بر روی شاخه گسلی بخش شمالی ترانشه) و دو رویداد دیگر در طی زمان هولوسن (بر روی شاخه گسلی بخش میانی ترانشه) بوده است

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:05 PM
مدل گسیختگی زمین‌لرزه 19 تیرماه 1382 زریندشت با استفاده از داده‌های جنبش نیرومند زمین
حسین حمزه لو

در تاریخ 19 تیرماه 1382 ساعت 17:6:37 به وقت جهانی (GMT) زمین لرزه ای با بزرگای Mw=5.6 شرق جهرم در استان فارس را به لرزه درآورد. بر اثر این زمین لرزه یک نفر کشته و 25 نفر زخمی گردیدند. این زمین لرزه در پنج ایستگاه شتابنگاری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ثبت گردید. بیشینه شتاب 358 سانتیمتر بر مجذور ثانیه برای مؤلفه افقی در ایستگاه حاجی آباد به ثبت رسید. راستا، شیب و لغزش برای گسل مربوط به این زمین لرزه، با مطالعه داده‌های شتابنگاری و با استفاده از روش تحلیل غیرخطی حداقل مجموع مربعات به ترتیب 300، 42 و 118 درجه برآورد گردیده است. سازوکار به دست آمده، معکوس با مؤلفه راستالغز می باشد. علاوه بر آن، با در نظر گرفتن پارامترهای گسل، شتابنگاشتها در ایستگاههای حاجی آباد و جویم به روش ترکیبی شبیه سازی گردیدند. پدیده سوگریی در شتابنگاشتهای مشاهده شده و شبیه سازی شده به خوبی دیده می­شود. گسیختگی از کانون شروع و به سمت حاجی آباد بوده است. بیشترین خسارات وارده به روستاهای دره شور، دهنو، دبیران و شهر پیر در جنوب و غرب حاجی آباد مؤید این موضوع می باشد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:06 PM
بررسی طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی شتابنگاشتهای ایران
نادر فنائی
حسن مقدم

کشور ایران با قرار داشتن بر نوار لرزه خیز آلپ – هیمالیا همواره در معرض خطر زمین‌لرزه‌های مخرب می باشد و هر از چندی، زلزله ای مهلک جان تعداد زیادی از هموطنان را می گیرد. این مسأله ایجاب می کند که زمین‌لرزه با حسسایتی ویژه مورد توجه قرار گیرد. یکی از اقدامات اولیه برای پیشبرد تحقیقات مربوط به زمین‌لرزه، تهیه طیفهای پاسخ زمین‌لرزه‌های اتفاق افتاده و اقدام بعدی ارائه طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی طرح می باشد. این مطالعه با هدف تهیه طیفهای ارتجاعی و غیرارتجاعی با استفاده از شتابنگاشتهای موجود و ارائه طیف ارتجاعی و غیرارتجاعی طرح صورت گرفته است. در این تحقیق، طیفهای غیرارتجاعی به دست آمده در ضرایب اطمینان طراحی نظیر چهار نوع ساختمان ضرب شده و با طیفهای آیین نامه زلزله ایران مقایسه شده اند.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:06 PM
ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه ای ساختمانهای آجری در ایران اکبر واثقی
مهرتاش معتمدی
محمودرضا ماهری
فرامرز عالمی

ساختمانهای آجری، یکی از پر تعدادترین نوع ساختمانها در کشور می باشند که زمین‌لرزه‌های گذشته مؤید آسیب‌پذیری زیاد آنها می باشد. ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه ای این ساختمانها براساس تشخیص نقاط ضعف متداول در آنها، روشی ساده و عملی می باشد که در این مقاله تشریح گردیده است.
ساختمانهای آجری در ایران، در دو دسته غیرمسلح و کلاف دار و عموماً بدون انجام محاسبات مهندسی ساخته شده اند و در زمین‌لرزه‌های بزرگ بیشترین آمار تلفات جانی و خسارات اقتصادی را نسبت به ساختمانهای اداری اسکلت به خود اختصاص داده اند. این ساختمانها که مصالح مصرفی متنوعی دارند، بیشتر به دلیل نامناسب بودن شکل هندسی، عدم انسجام و یکپارچگی لازم، کیفیت نامطلوب مصالح و ضعف در اجرا دچار خسارت لرزه ای می شوند. در این مقاله، ابتدا به نواقصی که در عموم ساختمانهای آجری وجود دارد، اشاره شده است. سپس، براساس آن، آسیب‌پذیری مصالح، آسیب‌پذیری سیستم سازه ای شامل مسید انتقال بار، مقاومت برشی ساختمان، انسجام ساختمان، نظم در پلان و ارتفاع، اثر ساختمانهای مجاور، آسیب‌پذیری دیوارهای باربر، دال ها، اتصالات، سیستم کلاف و اعضای غیرسازه ای بررسی گردیده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:06 PM
تعیین معادله حرکت دینامیکی سیستم های سازه ای دارای کمربند خرپایی
فریبرز ناطقی الهی
کیومرث زندپارسا
حمید کنجه

افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، کمیابی و هزینه سنگین زمین، کاربری ساختمانهای بلند برای محل سکونت و یا کار را ضروری می نماید. به لحاظ ارتفاع، ساختمانهای بلندتر از ده طبقه را می توان در زمره ساختمانهای بلند به شمار آورد. با افزایش ارتفاع ساختمان، اثر نیروی جانبی به سرعت افزوده می شود؛ بنابراین برای کاهش تغییرمکان جانبی ساختمان، می توان از سیستم های سخت کننده مثل کمربندهای خرپایی استفاده نمود.
در این مقاله ابتدا معادله حرکت دینامیکی یک سازه دارای کمربند خرپایی در وسط ارتفاع و در بالای سازه تعیین گردیده، سپس با حل مثالهای عددی، محل بهینه قرارگیری کمربند خرپایی در ارتفاع سازه، به دست آمده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:06 PM
بررسی علل ضعف اجرای ساختمانهای فولادی در کشور
سید مهدی زهرایی

بی توجهی به ساخت و ساز صحیح و عدم کنترل کیفیت اجرای ساختمانها با وجود لرزه خیزی زیاد بخشهای عمده ای از کشور و خسارتهای چشمگیر وارده به ساختمانها بر اثر زمین‌لرزه قابل قبول نمی باشد. در این مقاله، نحوه اجرای ساختمانهای فولادی در کشور و نقاط ضعف اجرایی که به علت سهل انگاری یا عدم تسلط کافی مهندس ناظر به اصول اجرای ساختمانهای مقاوم در برابر زمین‌لرزه رخ می دهد مرور و راهکارهای مناسبی برای بهبود ساخت و ساز پیشنهاد گردیده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:06 PM
گزارش مقدماتی زمین‌لرزه 19/4/82 زرین دشت
محمد تاتار
امیرمنصور فرهبد
اسماعیل شبانیان
محسن دزواره

زمین‌لرزه 19/4/82 زرین دشت جهرم با بزرگای Ms=5.6 در منطقه ای روی داد که سابقه لرزه خیزی ندارد. مختصات این زمین‌لرزه، براساس تحلیل لرزه نگاشتهای ثبت شده در ایستگاههای لرزه نگاری شبکه باند پهن پژوهشگاه، 30/28 درجه عرض شمالی و 21/54 درجه طول شرقی تعیین شده است. این زمین‌لرزه پس از لرزه‌های متعددی داشت که قویترین آنها با بزرگای Ms=5.5 ، 34 دقیقه بعد از زمین‌لرزه به وقوع پیوست.
سازوکار ژرفی این زمین‌لرزه در منطقه زرین دشت، وجود گسلش فشاری (معکوس) با مؤلفه امتداد لغز را نشان می دهد که همخوانی خوبی با روند گسله‌های پنهان گزارش شده در نقشه زمین شناسی منطقه دارد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:06 PM
مطالعه رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی با استفاده از تحلیلهای خطی و غیرخطی استاتیکی
بهرخ حسینی هاشمی
محمود حسینی
عباس قاسمی حمزه کلایی

با توجه به متداول بودن استفاده از ستونهای مشبک با بست افقی در بسیاری از ساختمانهای فولادی از یک سو و نبود اطلاعات کافی بویژه آیین نامه ای در مورد رفتار لرزه ای این ستونها از سوی دیگر، در این مقاله، رفتار لرزه ای این ستونها به کمک تحلیلهای استاتیکی خطی و غیرخطی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا به کمک برنامه SAP90 با استفاده از دو نوع عضو FRAME و SHELL برای مدل کردن بستها، تأثیر نوع عضو در رفتار مدل بررسی گردیده، سپس با در نظر گرفتن شرایط تکیه گاهی گوناگون و انواع مختلف اتصال تیر به ستون و نیز دو حالت وجود و عدم وجود عضو مهاربند متصل به ستون، وضعیت نیروهای داخلی ستونها مطالعه شده است. در نهایت، با استفاده از برنامه DRAIN-2DX، تحلیل Pushover برای مدلها و حالتهای مختلف ستونها انجام گرفته است تا رفتار عضو در هر دو حیطه خطی و غیرخطی شناخته شود. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ستونهای مشبک از لحاظ شکل پذیری و باربری نهایی از ستونهای معادل تک پروفیل ضعیفتر می باشند

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:07 PM
پیش‌بینی توزیع مکان پس لرزه‌ها با استفاده از شبکه عصبی خود سازمان یافته کوهونن و
مثالی از زمین‌لرزه 26 ژانویه 2001 گوجرات هند، زمین‌لرزه بوژ
مصطفی علامه زاده
محمد مختاری

پیش‌بینی توزیع مکانی پس لرزه‌ها و شناسایی الگو و خوشه یابی آن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی از مباحث اساسی زلزله شناسی است. کاناموری در سال 1977 رابطه بین گشتاور لرزه ای (M0) و مساحت سطح گسله را به صورت زیر بیان نمود:

M0=1.23x1022 S3/2 dyne-cm

برای محاسبه S (سطح گسله) معمولاً از پس لرزه‌هایی که یک تا دو ماه پس از زمین‌لرزه اصلی اتفاق افتاده باشد استفاده می شود. در این پژوهش از شبکه عصبی نگاشت خود سازمان یافته کوهونن (SOFM) بهره گرفته شده است و به عنوان مثال، موقعیت مکنی پس لرزه‌های زمین‌لرزه 26 ژانویه 2001 هند در منطقه گوجرات پیش‌بینی شده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:07 PM
تحلیل کمانش متفارن خارج از صفحه ای سیستم بادبند ضربدری
محمدرضا بنان
مرتضی ابوطالبی

در این مقاله، شرایط پایداری ارتجاعی سیستم بادبند X شکل (پایداری عضو فشاری با تأثیر عضو کششی)، با استفاده از روش تحلیلی در کمانش خارج از صفه ارائه شده است. به منظور فراهم آوردن جامع ترین شرایط ممکن، سختی، اتصالات انتهایی و میانی، متغیرهای دلخواه بوده و طول، مشخصات سطح مقطع، خصوصیات مواد و نیروی محوری برای اعضای کششی و فشاری سیستم بادبند، متفاوت در نظر گرفته شده اند. به علت تعداد زیاد پارامترهای به کار رفته در معادلات، حل آنها توسط نرم افزار Maple انجام گردیده است. در نهایت، چند حالت کاربردی رایج مورد بررسی قرار گرفته و حل پارامتری آنها، به صورت تصویری ارائه گردیده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:07 PM
اهمیت پردازش صحیح داده‌های شتابنگاری برای برآورد رده خاک ساختگاه
مهدی زارع

در این مقاله اهمیت پردازش صحیح داده‌های شتابنگاری در بررسیهای کاهندگی و توسعه طیفهای طرح با ارائه مثالهایی از پردازشهای صورت گرفته برروی زمین‌لرزه‌های مهم اخیر ایران توضیح داده شده است.داده‌های شتابنگاری که از شبکه ملی شتابنگاری کشور به دست آمده اند در مورد زمین‌لرزه‌های گلستان اردبیل (1375)، چنگوره آوج (1381) و اندکا (1381) به عنوان نمونه، پردازش شده و نتایج حاصله نمایانگر آن است که با وجود اطلاعات تفصیلی و نگاشتهای مختلف در یک ایستگاه از زمین‌لرزه‌های با بزرگای مختلف امکان برآورد رده خاک ساختگاه ایستگاه براساس نسبت تشدید H/V وجود دارد. هنگامی که فقط یک نگاشت در دسترس است ناپایداری طیف، نوفه ای بودن و عوامل دیگر مانع از آن است تا نسبت تشدید طیفی پایداری حاصل شده و پریود بنیادی خاک به طور مناسبی حدس زده شود. برآوردها براساس چندین نگاشت مختلف با کیفیت مناسب موجب می شود تا امکان تعیین پریود بنیادی خاک براساس چندین طیف تشدید (که پریود بنیادی مشابهی دارند) فراهم شود. این پریود بنیادی با بررسیهای محلی (پروفیل سرعت موج برشی و حفاری) قابل مقایسه بوده و رده خاک به طور مناسبی قابل تعیین خواهد بود.
در این مقاله توضیح داده شده است که داده‌های انتخابی با کیفیت خوب چگونه براساس نسبت مناسب سیگنال به نوفه شناسایی می شوند. برآورد صحیح رده خاک ساختگاه ایستگاه براساس نسبت تشدید (H/V) هنگامی ممکن است که نسبت به سیگنال به نوفه به طور مناسبی برآورد شده باشد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:07 PM
ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از سرعت موج برشی "مطالعه موردی جنوب تهران"
فرج اله عسکری
روزبه دبیری
محمد کشاورز بخشایش

مقاومت روانگرایی خاکها غالباً با استفاده از نتایج آزمایشهای صحرایی تعیین می شود. از جمله روشهای متداول ارزیابی صحرایی می توان به استفاده از آزمونهای نفوذ استاندارد (SPT) ، آزمایش نفوذ مخروط (CPT) و آزمایشهای لرزه نگاری با اندازه گیری سرعت موج برشی اشاره نمود. در میان روشهای صحرایی، سابقه استفاده از سرعت موج برشی نسبت به سایر روشها کمتر است و از این لحاظ نیازمند بررسی بیشتری می باشد. در این مقاله، ابتدا روش ارزیابی مقاومت روانگرایی خاکها با استفاده از اندازه گیری سرعت موج برشی مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب آن ذکر گردیده است. سپس، در تعدادی از گمانه‌های حفر شده در بخشی از شهر تهران، نتایج کاربرد این روش با نتایج آزمایش نفوذ استاندارد مقایسه شده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:08 PM
ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران از دیدگاه اثرهای ساختگاه
محمد کاظم جعفری
آرش رزم خواه

پس از تعریف طرح ملی تحقیقات مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی جنوب تهران از دیدگاه اثرهای ساختگاه، مقرر گردید که مطالعات انجام شده قبلی در جنوب شرق و جنوب غرب تهران تهران توسط پژوهشگاه تکمیل و نقشه‌های مختلف ریز پهنه بندی با دقت بیشتر تهیه و آماده شوند. در این راستا بخشهای مطالعات مرحله قبل مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفت و با توجه به داده‌های جدید و عملیات صحرائی انجام گرفته، نقشه‌های ریز پهنه بندی تا حد ممکن تدقیق شدند. در این ارتباط و پس ازتعیین پروفیل های ژئوتکنیکی منطقه و مقایسه و تیپ های آنها، پاسخ لرزه ای پروفیل های تیپ بر اساس حرکات ورودی تعیین شده به دست آمد. تحلیلها به صورت یک بعدی و با استفاده از نرم افزار SHAKE انجام گرفت. اهم نتایج شامل توزیع پریود طبیعی آبرفت،‌پریود دینامیکی آبرفت، شتاب بیشینه سطح زمین و سرعت بیشینه سطح زمین در محدوده مطالعات، تعیین گردید. در این مقاله، خلاصه مطالعات انجام گرفته ارائه شده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:08 PM
هندسه گسیختگی های گسلی پدید آمده در زمین‌لرزه اول تیرماه 1381منطقه آوج (چنگوره)
خلیل الله فقهی
شهریار سلیمانی آزاد

زمین‌لرزه اول تیر 1381 آوج با بزرگای Mw=5.6 ، گسیختگی های گسلی سطحی را در دو منطقه آبدره و چنگوره پدید آورده است. گسیختگی های منطقه آبدره را می توان به طور پیوسته به درازای 9200 متر با روند N133-110 در یک پهنه (Zone) با پهنای نزدیک به 200 متری از گسیختگی های موازی همدیگر، پیگیری کرد. اندازه گیری شیب صفحه گسیختگی در خاور روستای آبدره، نشانه سازو کار راندگی (شیب 32 در جهت 205) می باشد. بیشترین جا به جایی شاقولی این دسته از گسیختگی های گسلی نیز 65 سانتی متر در نقطه ای در باختر روستای آبدره اندازه گیری گردیده است. از دستاوردهای مهم این بررسی آن است که نشان می دهد این دسته از گسیختگی های زمین‌لرزه ای، دقیقاً منطبق بر گسله‌های کهن تر و پیامد جنبش دوباره آنها می باشند و به این گسله، تاکنون در هیچ نقشه و گزارشی اشاره نگردیده است.
گسیختگی های گسلی دیگر این زمین‌لرزه را در منطقه چنگوره با دو روند، N110 (با درازای نزدیک به 900 متر) و WNN-ESS (با درازای نزدیک به 100 متر) می توان دید.
افزون بر گسیختگی های گسلی مناطق چنگوره و آبدره، بر روی برخی از گسله‌های موجود در منطقه (همچون گسله‌های منطقه شوراب – سعید آباد و کوه آبان) نیز سنگریزشهای متمرکز بر یک پهنه خطی پدید آمده است که آنها را مظنون به جنبش دوباره در این زمین‌لرزه می نماید؛ هرچند که گسیختگی گسلی مشخصی در آنها دیده نشده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:08 PM
بررسی جنبش شدید زمین و پردازش داده‌های شتابنگاشتی زمین‌لرزه اول تیرماه 1381 چنگوره (آوج) MW=3.6
مهدی زارع

زمین‌لرزه 1/4/81 چنگوره (آوج) با بزرگای MW=3.6 در شمال باختری ایران با خسارتهای جانی و مالی فراوان در جنوب استان قزوین همراه بوده. در این زمین‌لرزه گسیختگی سطحی در ناحیه عمومی آبدره و چنگوره قابل مشاهده بود. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی زمین‌لرزه چنگوره، داده‌های شتابنگار ثبت شده در 41 ایستگاه به محتوای فرکانسی جنبش نسبت سیگنال به نوفه و نسبت تشدید (H/V)، پردازش شده است. این نگاشتها در فاصله کانونی حدود 28 تا 120 کیلومتری به دست آمده اند. بیشینه شتاب پس از فیلتر کردن 465 سانتیمتر بر مجذور ثانیه در ایستگاه آوج به دست آمده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:08 PM
مطالعه پارامترهای چشمه زمین‌لرزه‌های حوزه البرز مرکزی و مناطق همجوار
مهرداد مصطفی زاده
محمد مختاری

حوزه البرز مرکزی و مناطق همجوار آن از مناطق لرزه خیز رشته جبال رشته جبال آلپ- هیمالیا می باشد که در طول سده‌های گذشته، زمین‌لرزه‌های بزرگ و ویرانگر را شاهد بوده است. در زلزله شناسی تعیین ویژگیهای دینامیکی کانون ویژگیهای حرکتی چشمه زمین‌لرزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزیابی اولیه از پارامترهای حرکتی نشان می دهد که حوضه دریای خزر، شمال شرق و شمال غرب البرز، بالاترین گستره زمانی مربوط به تابع کانون لرزه ای را نشان می دهند؛ در حالی که بخش مرکزی و جنوب البرز از پایین ترین مقداربرخوردار می باشند. بالا بودن گستره زماین تابع کانون لرزه ای در این مناطق،‌ گویای عمیق تر بودن کانون زمین‌لرزه‌ها نسبت به عمق کانونی در نقاط دیگر می باشد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:09 PM
رفتار ساختمانهای استانهای قزوین و همدان در برابر زلزله اول تیرماه 1381 چنگوره و روشهای بازسازی آنها
سیدمهدی زهرایی
مهدی حاج اسماعیلی

اغلب ساخت و سازهای روستایی در ایران بر پایه کاربرد خشت و گل و چوب متداول می باشد. این در حالی است که طبق تجربه زلزله‌های گذشته کاربرد این مصالح خصوصاً با اجرای سنتی و معمولاً نادرست به احداث ساختمانهای سست و کم دوام منجر می شوند. دراین راستا، زلزله چنگوره با بزرگای گشتاوری Mw=6.5 در اول تیرماه 1381 در بخشهای عمده ای از استانهای قزوین و همدان موجب کشته شدن 230 نفر و وارد آمدن خسارات قابل توجهی به چند هزار واحد مسکونی گردید.
مهمترین عوامل آسیب‌پذیری این ساختمانها کاربرد مصالح سست، عدم اجرای مناسب و احداث بناهای با جرم زیاد (بویژه سقفها) می باشد. با کاربرد شیوه‌های صحیح تهیه مصالح و رعایت نکات اجرایی، احداث ساختمانهای سنتی نسبتاً مقاوم بدون افزایش هزینه قابل توجه، امکان پذیر به نظر می رسد.
در این مقاله، برخی از شیوه‌های نادرست در ساخت و ساز روستاها و شهرهای بازدید شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن اشاره ای گذرا به علل عمده آسیب دیدگی ساختمانهای مناطق مذکور، روشهایی برای ترمیم و مقاوم سازی لرزه ای آنها پیشنهاد شده است. البته می توان این روشها را به سایر نقاط کشور با شرایط مشابه تعمیم داد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:09 PM
بررسی مقدماتی پتانسیل وقوع روانگرایی در شهر کرمان
مهدی مؤمنی رق آبادی
عبدالحسین فاضلی
کاظم فخاریان

ایمنی ساختگاهها در برابر خطرهای تشدید، زمین لغزه و روانگرایی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ به گونه ای که کنترل روانگرایی در اکثر آیین نامه‌ها الزامی شده است. در این تحقیق، پتانسیل روانگرایی شهر کرمان با خاک ریزدانه چسبنده بررسی شده است. در این راستا، ابتدا روشهای موجود برای بررسی پتانسیل روانگرایی ریزدانه‌های چسبنده به اختصار مرور و سپس اطلاعات ژئوتکنیکی موجود در شهر کرمان تجزیه و تحلیل و ارزیابی شده است. بر اساس معیارهای استفاده شده برای پتانسیل روانگرایی، به نظر می رسد که علی رغم درجه لرزه خیزی بالای شهر کرمان، احتمال بروز پدیده روانگرایی بسیار پایین است. البته این نتیجه گیری را به علت پراکندگی اطلاعات موجود نمی توان قطعی تلقی نمود و انجام آزمایشهای سه محوری دوره ای، برش ساده دوره ای و آزمایش در جای CPTU برای تعیین مقاومت دوره ای لایه بندی شهر کرمان و احتمال کاهش مقاومت در مقابل زلزله پیشنهاد گردیده است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:10 PM
ارزیابی زمین‌لرزه 1/4/1381 چنگوره و پس لرزه‌های آن
غلام جوان دولویی
کارن آساتوریانس
محمد مختاری

زمین‌لرزه ای با بزرگای mb=6.2 بامداد روز شنبه 1/4/1381 شهر آوج و روستاهای اطراف آن را بشدت لرزاند. در پی این زمین‌لرزه که در مرز مشترک استانهای قزوین، همدان و زنجان رخ داد 215 روستا آسیب دید. شدت خسارات وارد بر منطقه زلزله زده آوج به اندازه ای بود که بیش از 50 روستا بین 70 تا 100 درصد تخریب شد. تعداد زیادی از ساختمانهای بخش جنوبی شهر آوج که در امتداد ناحیه گسلی و احتمالاً روی خاک ضعیف قرار گرفته اند، آسیب کلی دیدند. حداکثر شدت مهلرزه ای در مرکز سطحی این زمین‌لرزه VIII تعیین شده است. ادامه فعالیت گسلهای منطقه پس از وقوع زمین‌لرزه اصلی با رخداد پس لرزه‌های متعددی همراه شده است. در این راستا، یک شبکه موقت لرزه نگاری با توانمندی 20 ایستگاه کوتاه دوره و شش ایستگاه لرزه نگاری باند پهن طراحی شد که بلافاصله در منطقه زلزله زده آوج نصب گردید. نتایج اولیه نشان می دهد که در مدت سه هفته پس از زمین‌لرزه مذکور، بیش از پنج هزار پس لرزه با بزرگاهایی از 5/0 تا 8/4 ( در مقیاس محلی ML) توسط شبکه محلی ثبت شده است.
سازوکار کانونی پس لرزه‌های ثبت شده از نوع معکوس تعیین شده است. افزایش فعالیت گسله‌ها، توانمندی بالای لغزش و روانگرایی زمین در منطقه از جمله عوامل مهمی هستند که مکان یابی بهینه برخی از روستاها، طراحی ساختمانهای مقاوم با رعایت اصول فنی و بازسازی ساختمانهای آسیب دیده به گونه ای مقاوم در برابر زمین‌لرزه‌های بزرگ محتمل را امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
23rd October 2009, 06:10 PM
ارزیابی پارامترهای دینامیکی زمین‌لرزه 1/4/81 چنگوره ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ایران
مهرداد مصطفی زاده

زمین‌لرزه چنگوره با بزرگای Mw=6.4 در تاریخ 1/4/81 به وقوع پیوست. این زمین‌لرزه در غرب تهران با شدت بین سه و چهار حس شد. به منظور محاسبه پارامترهای دینامیکی این زمین‌لرزه از اطلاعات ثبت شده در ایستگاههای لرزه نگاری نایین و زاهدان شبکه INSN استفاده شده است. گشتاور لرزه ای (Mo)محاسبه شده برابر با 1025×5/7 دین. سانتیمتر و تانسورهای گشتاوری آن بر حسب واحد دین. سانتیمتر، برابر 1025 محاسبه گردیده است:انرژی رها شده بعد از زلزله نیز محاسبه گردیده که مقدار آن برابر می باشد.

متن کامل
[تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند]

LaDy Ds DeMoNa
24th October 2009, 07:02 AM
بررسی رفتار دینامیكی ماسه ریز مسلح شده با الیاف ژئوتكست‌ایل در جعبه چندلا (مورق ) بر روی میز لرزه


حسین غیاثیان، رضا جمشیدی چناری، حبیب شاه نظری و علیرضا طبرسا

در سالهای اخیر استفاده از خاك مسلح با استفاده از المانهای مختلف تسلیح مخصوصاً مصالح ژئوسنتتیك رو به فزونی گذاشته و كاربرد زیادی در زمینه ژئوتكنیك داشته است. الیافها (Fibers) یكی از انواع المانهای تسلیح هستند كه به صورت مصنوعی و یا طبیعی تولید می‌شوند و با اختلاط با خاك باعث افزایش مقاومت برشی و كششی خاك و اصلاح خواص مهندسی آن می‌شوند. یكی از این نوع الیاف مصنوعی، تریشه‌های موكت و ژئوتكستایل است كه از دیدگاه محیط زیستی دفع و استفاده صحیح از آنها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر این نوع الیاف بر اصلاح خواص و پارامترهای دینامیكی خاكهای ماسه‌ای ریز می‌پردازد. به این منظور تعداد پنج مدل خاك ماسه‌ای مسلح در جعبه چندلا (مورق) بر روی میز لرزه دانشگاه توكیو ساخته شده و لرزه‌های متوالی با دامنه و فركانس مختلف به آنها اعمال گردید. فرکانس و دامنه لرزه‌های متوالی به نحوی انتخاب گردیدند که دامنه جابه‌جایی که متناسب با دامنه شتاب و عکس مجذور فرکانس می‌باشد به مرور افزایش یابد. الیاف موکت در اندازه ثابت و درصدهای وزنی مختلف با ماسه در شرایط خشک مخلوط گردیده و مدل جعبه چندلا (مورق) آماده گردید. با تحلیل برگشتی داده‌های مربوط به شتابنگاری و جابه‌جایی سنج لیزری پارامترهای سختی برشی و میرایی مربوط به این مدلها محاسبه گردیده و با مدل غیر‌مسلح مقایسه گردیدند. نتایج حاكی از تأثیر مطلوب افزودن الیاف ژئوتكستایل بر فركانس طبیعی و پارامترهای سختی و میرایی خاك ماسه‌ای می‌باشد.

LaDy Ds DeMoNa
24th October 2009, 07:05 AM
کاربرد روش آرایه ای خردلرزه ها در تعیین پروفیل سرعت موج برشی لایه های تحت الارضی در یک سایت نمونه در شهر تهران (پارک شقایق)

محمد داودی، ابراهیم حق شناس و مصطفی میرجلیلی


به منظور سنجش کاربری تکنیک پردازش آرایه‌ای ارتعاشات محیطی در تعیین پروفیل سرعت موج برشی، آرایه‌ای متشکل از 3 دایره متحدالمرکز در یک سایت نمونه در جنوب شهر تهران با استفاده از 15 دستگاه لرزه‌نگار به مدت 15 ساعت برداشت گردید. تحلیل همزمان تک‌ایستگاهی میکروترمور (روش H/V) و آرایه‌ای آن با دو روش فرکانس عدد موج (f-k) و روش خودهمبستگی مکانی (SPAC) جهت برآورد پریود طبیعی ساختگاه و مشخصات پراکندگی امواج سطحی انجام شد و سپس با استفاده از الگوریتم برگشتی همسایگی، تلاش گردید تا پروفیل سرعت موج برشی تا عمقی که با توجه به ابعاد آرایه امکان‌پذیر است، برآورد ‌گردد. در تحلیل آرایه‌ای ترکیبهای مختلف از ایستگاهها، مشخصات پراکندگی امواج رایلی در محدوده‌های مختلف فرکانسی استخراج گردید و نتایج تحلیل برگشتی حاصل از مدلهای ورودی مختلف از نظر تعداد و عمق لایه‌ها و محدوده‌های مختلف سرعت موج برشی با یکدیگر و با نتایج مطالعات قبلی ژئوتکنیکی در ساختگاه مقایسه گردید. با بررسی نتایج تحلیل آرایه‌ها مشاهده شد که روش Espac نسبت به روش f-k ، موفقتر عمل می‌کند. همچنین مشخص گردید در تحلیل برگشتی، با در نظر گرفتن مدلهای چند لایه‌ای با حداقل تعداد لایه‌های سایت مورد مطالعه، نتایج مناسبتری از وضعیت ساختگاه به دست می‌آید و در صورتی که تعداد لایه‌های پیشنهادی بیشتر از تعداد لایه‌های سایت باشد، تغییرات ناچیزی در مقادیر سرعت موج برشی در پروفیل مشاهده می‌شود.


Full Paper ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
24th October 2009, 07:05 AM
مقایسه عملكرد سازه ه‌ای بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمكان و ویر‌ایش سوم استاندارد 2800

محمد کفاشیان و امید بهار


روشهای طراحی مبتنی بر تغییر‌مكان جدیدترین ابزار طراحی بر اساس عملكرد است که امروزه توجه محققین زیادی را به خود جلب نموده است. اما تعداد بسیار كمی از این روشها به صورت استاندارد و مناسب جهت بكارگیری در آیین‌نامه‌های طراحی مدرن می‌باشند. در این مقاله رفتار غیرارتجاعی چهار سازه‌ بتنی قاب خمشی منظم و انعطاف‌پذیر با ارتفاع چهار، هشت، دوازده و شانزده طبقه که با دو دیدگاه متفاوت تغییرمکانی و نیرویی طراحی شده‌اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در روش طراحی براساس نیرو از نیروهای لرزه‌ای ویرایش سوم استاندارد 2800 [1] و در روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر‌مكان مطالعات انجام پذیرفته توسط‌ پتین‌گا و پریستلی [2] ‌مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور ارزیابی عملكرد لرزه‌ای این سازه‌ها و مقایسه روشهای مختلف طراحی، تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی غیرخطی تحت دو دسته شتابنگاشت "مصنوعی" و "واقعی مقیاس شده" كه طیف پاسخ همگی آنها منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد 2800 می‌باشد، انجام پذیرفته است. بررسیها نشان می‌دهند سازه‌های طراحی شده به روش تغییر‌مكان در مقابل روش نیرویی در حین وقوع زلزله رفتاری مناسبتر و قابل پیش‌بینی‌تر داشته و در موارد بیشتری اهداف عملكردی مورد ‌نظر را تأمین می‌نمایند.


Full Paper ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
24th October 2009, 07:05 AM
مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی ارزیابی کمّی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران

فرامرز عالمی، فریبرز ناطقی‌الهی و منصور ضیایی‌فر


روشهای ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمانها و دیوارهای آجری شامل روشهای ساده آیین‌نامه‌ای، روشهای پیچیده اجزاء محدود و اجزاء مجزا و روشهای کاربردی قاب معادل می‌باشند. گرچه روشهای آیین‌نامه‌ای و قاب معادل، اغلب از دقت پایین‌تری نسبت به روشهای اجزاء محدود و اجزاء مجزا برخوردارند، اما به دلیل تعداد زیاد و تنوع دیوارها و ساختمانهای آجری، روشهای کاربردی همواره مورد توجه بوده است. از طرفی با توجه به نحوه متداول چیدن دیوارها در ایران و خالی بودن بندهای قائم از ملات، استفاده از روشهای آیین‌نامه‌ای و قاب معادل، نیاز به کالیبره-شدن دارند. در این تحقیق، ضمن ارائه نتایج آزمایش بر روی سه دیوار آجری دارای بازشو با مقیاس 1:1 به همراه توضیحاتی در خصوص طراحی چیدمان و ابزارگذاری آزمایش و با مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی، روشی کمّی برای ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران با استفاده از مدلسازی قاب معادل کالیبره شده، تحلیل استاتیکی غیرخطی و متوسط‌گیری از مقادیر اصلاح شده سه دستورالعمل FEMA178، UCBC97 و FEMA356پیشنهاد گردیده که انطباق قابل‌قبولی با نتایج آزمایشگاهی دارد. با استفاده از این روش، ظرفیت جانبی دیوارهای آزمایش شده با خطای کمتر از 11 درصد تغییرمکان نهایی با خطای کمتر از 22 درصد و مودهای شکست دیوارها به صورت دقیق ارزیابی گردیده است. همچنین پوش پاسخ سایکلیک آزمایشگاهی با منحنی نیرو- تغییرمکان به دست آمده از روش پیشنهادی، انطباق مناسبی داشته است.


Full Paper ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
24th October 2009, 07:06 AM
بررسی طیفی رفتار سازه های جداسازی شده جرمی و كنترل نیمه فعال آنها در برابر زلزله‌

مسعود نکویی و منصور ضیایی‌فر

سازه‌های جداسازی شده جرمی مورد بررسی در این مقاله از یك زیرسیستم جرمی شامل جرم اصلی سازه قرار گرفته بر روی قابی با سختی کم كه از طریق مکانیزم جداسازی در ارتفاع سازه شامل میراگرهای ویسكوز به زیرسیستم سختی سازه شامل قاب مهار شده با سختی زیاد متصل شده است، تشكیل شده‌اند. مدل تحلیلی مورد استفاده یك مدل دو جرم- فنر می‌باشد كه یك حالت كلی‌تری از مدل سه المانی ماكسول می‌باشد. سیستم كنترلی مورد استفاده شامل میراگرهای هیدرولیكی نیمه‌فعال می‌باشد كه به عنوان جزیی از مکانیزم جداسازی در ارتفاع سازه در بین دو زیرسیستم جرمی و سختی سازه قرار می‌گیرند. در این تحقیق قابلیت روش جداسازی جرمی در كاهش اثرات ناشی از زلزله با دو رویكرد پارامتری و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در رویكرد پارامتری با تعریف ضریب جداسازی و به دست آوردن مشخصات دینامیكی سیستم، مقدار بهینه نسبی ثابت میرایی به صورت پارامتری به دست آورده شده و رابطه ضریب جداسازی با حداكثر نسبت میرایی مود اصلی سیستم نشان داده شده است. در رویكرد عددی پاسخ طیفی سازه‌های جداسازی شده جرمی در برابر زلزله طبس در دو حالت غیركنترلی و تحت تأثیر كنترل نیمه‌فعال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج عددی، نشاندهنده كاهش قابل‌ توجه نیروهای ورودی زلزله در سازه‌های جداسازی شده جرمی نسبت به سازه‌های جداسازی نشده جرمی و نیز عملكرد مناسبتر سازه در حالت كنترلی می‌باشند.


Full Paper ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
24th October 2009, 07:06 AM
بررسی عملکرد یک الگوریتم پیشنهادی در کنترل نیمه‌فعال یک ساختمان جداسازی شده مرجع با جداسازهای غیرخطی

افشین کلانتری


در این مطالعه، عملکرد یک الگوریتم که پیش از این پیشنهاد شده در مقایسه با دو روش کنترل دیگر در کنترل نیمه‌فعال یک ساختمان مرجع دارای سامانه جداسازی لرزه‌ای غیرخطی که توسط یک گروه تحقیقاتی در محیط نرم‌افزاری MATLAB ® و SIMULINK® ارائه گردیده، بررسی شده است. الگوریتم مورد نظر به گونه‌ای طراحی گردیده که منحنی‌های هیسترزیس برش پایه ایجاد شده در ساختمان، مشابه منحنی‌های هیسترزیس ایجاد شده توسط تکیه‌گاههای اصطکاکی باشند. در کنار سامانه کنترلی یاد شده و برای مقایسه نتایج، از سامانه کنترل غیرفعال با میراگرهای روغنی با رفتار ویسکوز و همچنین سامانه کنترل نیمه‌فعال با میراگرهای متغیر کنترل شده توسط الگوریتم اسکای- هوک استفاده شده ‌است. تحلیلها تحت هفت جفت شتابنگاشت صورت گرفته‌ است. نمودارهای هیسترزیس نیروی میراگر در مقابل تغییرمکان تحت این تحریکها ارائه شده‌اند. نتایج نشان می-دهند روشهای نیمه‌فعال مورد بررسی نسبت به روش غیرفعال دارای شاخصهای عملکردی مناسبتری هستند. روش کنترل پیشنهادی در مواردی در مقایسه با روش اسکای- هوک در کاهش پاسخها در این مسأله موفق عمل نموده، اما تغییرات ناگـهانی در نیروی میراگرها توسط این الگوریتم موجب افزایش شتاب طبقات گردیده و در مجموع عملکرد آن را نسبت به الگوریتم اسـکای- هـوک کاهش داده است.


Full Paper ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
24th October 2009, 07:06 AM
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی کاربرد برشگیر فولادی جاری شونده در پلهای تیرو دال با تکیه گاههای نئوپرن

اکبر واثقی و حامد رستمیان


در پلهای تیر و دال با تکیه‌گاههای نِئوپرن، بلوکها یا کلیدهای برشی معمولاً به منظور نگهداری تابلیه بر روی پایه و کوله در برابر بارهای جانبی زلزله طراحی می‌شوند. این عناصر نسبتاً صلب می‌باشند و در هنگام زلزله نیروی اینرسی تابلیه را تقریباً به طور کامل به پایه و کوله منتقل می‌کنند. جرم تابلیه پلها نسبتاً زیاد می‌باشد؛ لذا نیروی اینرسی ناشی از آن می‌تواند به عناصر زیر سازه (پایه، کوله و فونداسیون) آسیب جدی برساند. در این مقاله طرحی پیشنهاد می‌شود که در آن برشگیرهای فولادی جاری شونده با قابلیت شکل‌پذیری و جذب انرژی زیاد جایگزین بلوکهای برشی متداول در پلها می‌گردند. در هنگام زلزله نیروی اینرسی تابلیه در داخل این برشگیرها مستهلک می‌شود و در نتیجه بارهای لرزه‌ای وارد بر عناصر زیر سازه پل بشدت کاهش می‌یابد. رفتار برشگیر پیشنهادی تحت بارهای سیکلی با انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی چند نمونه متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعات نمونه‌هایی که از شکل‌پذیری و قابلیت جذب انرژی نسبتاً خوبی برخوردار بودند مشخص شدند. این نمونه‌ها در بارگذاری سیکلی تغییرشکلهای غیرخطی را تا 12 برابر حد الاستیک به صورت پایدار و بدون زوال در مقاومت تحمل نمودند. یک پل دو دهانه بتنی نیز با انجام تحلیلهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی تاریخچه زمانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات تحلیلی نشان می‌دهد که در صورت استفاده از برشگیر پیشنهادی، تقاضای لرزه‌ای در عناصر زیرسازه پل حدود 50 درصد کاهش می‌یابد.


Full Paper ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

LaDy Ds DeMoNa
24th October 2009, 07:08 AM
Seismogram Analysis and Fitting of South Sumatra Earthquakes in CHTO, QIZ, KMI, ENH, and SSE Observatory Stations


B.J. Santosa

This research investigated the S wave velocity structure below SE Asia, by analyzing the seismograms of South Sumatra earthquakes at CHTO, QIZ, KMI, ENH and SSE stations, in the time domain and three Cartesian components simultaneously. The main data is waveform comparison between the measured seismogram and synthetic one, instead of travel time or indirect data from dispersion curve, as other seismological researches. The synthetic seismogram constructed from anisotropic PREM global earth model deviates greatly from the measured one, from surface wave to multiple core reflected waves. Corrections cover the gradient change of bh in the upper mantle layers, which turns from negative into positive, as stated in the anisotropic PREM, changes of earth crust depth and zero order coefficients of b velocity function in all earth mantle layers. So the fitting is obtained on the arrival time, the Love and Rayleigh surface wave, the S, and the repetitive core reflected ScS, ScS2 and ScS3 waves. This result reveals that South East Asia, being stretched due to tectonic release, has a mantle part with negative anomaly on S wave velocity and vertical anisotropy in all earth mantle layers. Error in CMT solution is shown by distinct amplitude differences in the surface waves.


Full Paper ([تنها کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده کنند])

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد